1. Thông tin cá nhân:

Bạn cần viết đầy đủ các thông tin như bảng dưới đây:

Name (họ và tên):

Sex (giới tính):

Date of birth (năm sinh):

Address (địa chỉ liên hệ):

Email:

Mobile (số điện thoại):

2. Học vấn

Ở phần này, bạn nói về bằng cấp, thành tích nổi bật và kèm theo bằng khen nếu có.

Bằng cấp nên ghi rõ bậc cao đẳng, đại học hay cao học…, chuyên ngành, năm tốt nghiệp, các khóa học liên quan.

3. Kinh nghiệm làm việc

Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự thời gian, hoặc thứ tự kinh nghiệm, tiếp đó là các thành quả đạt được trong công việc…

Đây là phần rất quan trọng. Nó thể hiện những điều bạn đã làm được, cũng như một phần cá tính con người bạn.

4. Các kỹ năng có liên quan đến công việc

Ở phần này, bạn có thể chỉ ra:

Teamwork skills (kỹ năng làm việc nhóm); Communication skills (kỹ năng giao tiếp); Negotiation skills (kỹ năng thương thuyết đàm phán); Task and time management skills (kỹ năng quản lý thời gian và công việc); Computer skills (kỹ năng máy tính); Public speaking skills (kỹ năng nói trước công chúng).

5. Ngôn ngữ

Tiếng Anh sử dụng trong CV cần đơn giản, súc tích. Vì vậy, bạn không nên viết quá bóng bẩy hay phức tạp, dài dòng, dễ gây tác dụng ngược.

6. Sở thích, tính cách, mối quan tâm

Bạn nên thể hiện rõ cá tính nhưng không quá phô trương. Dưới đây là một số từ tiếng Anh thường dùng về sở thích, tính cách bạn có thể tham khảo:

Aggressive: Năng nổ, hoạt bát

Ambitious: Tham vọng, hoài bão

Creative: Sáng tạo

Determined: cương quyết

Efficient: Hiệu quả

Experienced: có kinh nghiệm

Flexible: Linh hoạt

Hard-working: Chăm chỉ

Independent: Độc lập

Knowledgeable: Có kiến thức tốt

Logical: Tư duy logic

Professional: Phong cách làm việc chuyên nghiệp

Reliable, trustworthy: Đáng tin cậy

Resourceful: Tháo vát

Team player: Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Theo mshoatoeic.com

Chia sẻ.