Vào lúc 10h 10 phút 10 giây ngày 01 tháng 01 năm 2018, lễ khởi động Hệ tri thức Việt số hóa – đề án với mục tiêu phổ cập tri thức tới mọi tầng lớp người dân đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình – Hà Nội).

Hệ tri thức Việt số hóa bao gồm 6 phân hệ:

Hệ tri thức (trithuc.itrithuc.vn)

Đây là phân hệ chào mừng toàn bộ cộng đồng những người Việt muốn tham gia hỏi đáp có thể sử dụng. Phân hệ này tổng hợp mọi tri thức Việt số hóa của đề án, đồng thời là mô hình biểu diễn tri thức dạng cây độc lập.

Dữ liệu mở (dulieu.itrithuc.vn)

Là kho dữ liệu khổng lồ được đóng góp bởi các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và tư nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và đặc biệt là từng người dân.

Ngân hàng hỏi – đáp ( hoidap.itrithuc.vn)

Phân hệ này cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể đặt câu hỏi về bất cứ lĩnh vực gì, ở đâu, vào bất cứ thời điểm nào.

Kho ứng dụng (ungdung.itrithuc.vn)

Đây là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể kết nối và phát hành ứng dụng.

Nhà phát triển (https://dev.itrithuc.vn/)

Đây là nền tảng dành cho các kỹ sư, các nhà lập trình có thể tận dụng itrithuc.vn để kết nối API cũng như tìm ra được thông tin, hành vi của người dùng

Trang đề án

Tổng hợp tất cả các thông tin trong quá trình xây dựng itrithuc.vn cũng như điều hướng đến tất cả 5 phân hệ nói trên.

Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất…; Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của người Việt.

Đề án này do Bộ KH&CN chủ trì xây dựng và điều phối chung, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel là nòng cốt xây dựng và triển khai hạ tầng cho hệ sinh thái itrithuc.vn. Ngoài ra là sự góp sức từ những ngày đầu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Thông tin truyền thông, và một số doanh nghiệp nòng cốt ban đầu.

Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ.