18 câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn phá vỡ những chiếc hộp an toàn trong cuộc đời, để bạn có thể tập trung năng lượng vào những thứ quan trọng nhất.

Năm mới sẽ không có ý nghĩa nhiều nếu tâm trí của bạn vẫn quẩn quanh vùng an toàn. Bạn biết sự thật này mà. Chúng ta đâu thể sống 1 năm lặp đi lặp lại 89 lần và gọi đó là cuộc đời được.

Nhưng làm sao để có một năm 2018 thật khác.

Giải phóng tâm trí của bạn!

Nhưng bằng cách nào?

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi tốt hơn như dưới đây.

1. Trong một câu, hãy cho biết bạn là ai?

2. Trong 1 từ, hãy nói bạn sống vì điều gì?

3. Điều gì đáng để bạn phải chịu khổ, vất vả?

4. Thứ gì bạn sẽ không bao giờ từ bỏ?

5. Bạn luôn luôn né tránh điều gì?

6. Thứ gì bạn luôn luôn coi là nghiễm nhiên mỗi ngày?

7. Ngay lúc này bạn cần điều gì nhất?

8. Bạn sẽ làm gì ngay tức khắc nếu bạn biết không ai sẽ phán xét mình?

9. Thứ gì mà không một ai có thể cướp khỏi bạn?

10. Ngay lúc bạn sẽ muốn tha thứ cho ai?

11. Hạnh phúc không phải là….?

12. Bạn muốn tạo ảnh hưởng gì lên những người thân yêu của mình?

13. Cuộc đời này quá ngắn để dung thứ cho…?

14. Đâu là thứ từng khiến bạn sợ hãi, nhưng giờ đã hết?

15. Bạn muốn ghi nhớ mãi mãi điều gì?

16. Thứ gì mà bạn luôn luôn trông đợi?

 

17. Điều gì gần đây khiến bạn nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào?

18. Điều gì mà ai cũng nên nói trước khi họ chết?

Tham khảo Marc Chernoff

 

Chia sẻ.