Thống kê từ dữ liệu của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cho thấy, với môn Toán, cả nước chỉ có 2 điểm 10. Điểm trung bình của môn này thấp hơn 2 năm 2016, 2017.

Điểm trung bình môn toán cả nước là 4,85, thấp hơn năm 2017 là 5,19 điểm và năm 2016 là 5,02 điểm.
Theo thống kê trên dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 tỉnh thành, tổng số thí sinh dự thi bài thi môn toán năm nay là 917.494 thí sinh.
Kết quả, có 2 thí sinh đạt điểm 10. Số lượng thí sinh đạt điểm 9 – 10 là 577, chiếm 0,06%. Số lượng này chỉ bằng 26% so với năm ngoái. Năm 2017, số thí sinh đạt điểm 9-10 là 21.511 thí sinh.
Số thí sinh đạt điểm 0 là 979 thí sinh. Tổng số thí sinh có điểm dưới trung bình là 455.870 thí sinh, chiếm 49,68%.
Chia sẻ.