Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố ngưỡng điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành của trường.

Trường phân thành 3 mức điểm sàn khác nhau theo nhóm ngành đào tạo.

Trong đó, mức điểm sàn thấp nhất là 15 điểm gồm các ngành: Quản lý giáo dục, quốc tế học, thông tin – thư viện, quản trị văn phòng, khoa học môi trường, toán ứng dụng, công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử – viễn thông.

Các ngành có điểm sàn 16 điểm trở lên gồm: Thanh nhạc, ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch), tâm lý học, Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch), quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính – ngân hàng, kế toán, luật, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, công nghệ thông tin (chất lượng cao), công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (ngành sư phạm) có điểm sàn 18 điểm trở lên.

Điểm sàn này là tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính), cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng.

Theo Thanh Niên

 

 

Chia sẻ.