Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến của Gold Game Việt Nam, theo VTV.Vn.

Cụ thể, theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Công ty Gold Game Việt Nam đã có dấu hiệu lợi dụng giấy phép để quảng cáo, giới thiệu về trò chơi điện tử “Game 103 – dự đoán có thưởng” và truyền thông, quảng bá cho các hoạt động khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 6/1/2021, các giấy phép kinh doanh trò chơi trực tuyến của Gold Game chính thức bị thu hồi toàn bộ.

Gold Game Việt Nam bị thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến
Gold Game Việt Nam bị thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến

Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng 2 lần bị đình chỉ giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng.

Cụ thể, tháng 4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã đình chỉ lần 1 tất cả các giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng G1, G2, G3, G4 đã cấp cho Công ty Gold Game Việt Nam do không đáp ứng đầy đủ các quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 và điểm b, khoản 1, Điều 33d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Sau thời gian đình chỉ lần 1, Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam vẫn không thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép G1 và Giấy chứng nhận G2, G3, G4 theo quy định (do thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở chính của Công ty); không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Do đó, ngày 15/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 1566/QĐ-BTTTT đình chỉ lần 2 đối với giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của Công ty Gold Game Việt Nam.

Đến ngày 21/9/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng có quyết định số 137 /PTTH&TTĐT đình chỉ lần 2 giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng của công ty này.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.