Trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về cảm xúc trước thềm Đại hội, cựu chiến binh Tống Ngọc Mạnh (65 tuổi, cựu cán bộ của Bộ Ngoại giao, 30 năm tuổi Đảng, đang sinh sống tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, giữ vững tăng trưởng kinh tế.

Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Đại hội XIII sẽ có những quyết sách đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững
Ông Tống Ngọc Mạnh

Theo ông Tống Ngọc Mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, toàn bộ Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng được đăng toàn văn trên báo chí cho thấy báo cáo rất đầy đủ, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại hiện nay cùng những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Nhấn mạnh nội dung “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, ông Tống Ngọc Mạnh cho rằng, Trung ương đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác này với quyết tâm Chính trị cao. Ở nhiệm kì vừa qua, ông thấy phấn khởi vì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ chính trị và Trung ương đã làm được những việc “nức lòng dân”, đó là loại ra khỏi đội ngũ những con sâu, nhóm lợi ích làm phương hại uy tín của Đảng, không có vùng cấm trong chống tham nhũng. Tuy nhiên, chống tham nhũng mới chỉ làm mạnh ở cấp Trung ương, ở cấp phường, xã, quận, huyện vẫn còn hiện tượng sách nhiễu, tham nhũng vặt, gây mất lòng tin của Nhân dân vào chính quyền. Thực thi chính sách liên quan tới đất đai còn nhiều bất cập, sơ hở khiến hiện tượng khiếu kiện vẫn kéo dài ở nhiều địa phương.

Từ thực tế các trường hợp cán bộ Trung ương và địa phương bị thi hành kỉ luật, ông mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIII sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kì hội nhập. Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.

Bày tỏ thái độ về sự chống phá của một số thành phần thù địch, bất mãn, ông Tống Ngọc Mạnh nhận định đó là những con người thiếu thiện cảm, ngộ nhận, không hiểu biết tình hình đất nước, luận điệu của họ không thuyết phục được dư luận cả trong và ngoài nước. Người dân và đảng viên vẫn một mực tin tưởng và trung thành với lí tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng.

“Nhìn thẳng vào yếu kém để khắc phục. Từ đó xây dựng những giải pháp, tạo bước đột phá mới, phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển văn hóa, chú trọng đến phát triển văn hóa hơn nữa, làm lành mạnh đạo đức xã hội. Đó là điều người dân như chúng tôi mong chờ”, ông Mạnh chia sẻ.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.