Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (địa chỉ ở 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này bị phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Nhiều vi phạm, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros bị phạt 170 triệu đồng
Nhiều vi phạm, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros bị phạt 170 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định cưỡng chế vi phạm thuế số 571/QĐ-CCT ngày 06/3/2019 của Chi cục thuế thành phố Hội An; Công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty này đã không thuyết minh về việc bị xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; chưa thực hiện thuyết minh riêng bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá; chưa thực hiện thuyết minh thông tin về giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư; thuyết minh chưa đầy đủ về Doanh thu bán hàng hóa là vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros còn bị phạt 100 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định; Ghi nhận và trình bày chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2019 chưa tuân thủ quy định, số chi phí lãi vay công ty phải loại trừ bổ sung là hơn 27,3 tỷ đồng, tương ứng công ty ghi nhận thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 là hơn 5,4 tỷ đồng; chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) tại thời điểm 31/12/2019 số tiền hơn 32,3 tỷ đồng. Do đó làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 phải nộp số tiền 6.470.821.562 đồng.

Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp này phải nộp là 170 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros còn buộc cải chính thông tin đối với nội dung CBTT sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.