Ông Mai Đăng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mua bán nợ Hưng Thịnh cho biết, căn cứ theo nội dung Nghị định 69 của Chính phủ và Thông tư 53 của Bộ Tài chính, trong thời gian qua, Công ty đã không ngừng kiện toàn, hoàn thiện các yêu cầu, tiêu chí để bảo đảm điều kiện trong quá trình hoạt động. Trong đó, công ty đặc biệt quan tâm tới tính pháp lý và vốn đầu tư, nhờ vậy Hưng Thịnh luôn chủ động sẵn sàng cho các giao dịch mua lại hợp đồng khoản nợ của khách hàng không giới hạn về giá trị khoản nợ.

Công ty CP Mua bán nợ Hưng Thịnh luôn chủ động và sẵn sàng mua lại các hợp đồng khoản nợ
Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm của Công ty CP Mua bán nợ Hưng Thịnh

Nghị định 69/2016/ NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã quy định, việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ. Ngoài ra thì theo Nghị định 69 cùng đã nêu, bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

Bên cạnh đó, Thông tư 53 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cùng đã chỉ rõ, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và phải thực hiện công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về vốn, quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Mặc dù mua bán nợ đã được Chính phủ quy định rõ ràng là vậy nhưng trên thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp và người dân chưa có cái nhìn đầy đủ và khách quan về hoạt động mua bán nợ. Vậy mua bán nợ là gì?

Công ty CP Mua bán nợ Hưng Thịnh luôn chủ động và sẵn sàng mua lại các hợp đồng khoản nợ
Trụ sở và đội ngũ nhân sự của Công ty CP Mua bán nợ Hưng Thịnh

Mua bán nợ là hoạt động giao dịch kinh tế – tài chính để trao đổi và chuyển nhượng khoản nợ. Là các khoản nợ cần thu hồi từ cá nhân này sang cá nhân khác, doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, tổ chức này sang tổ chức khác. Thực chất, đó là việc chuyển nhượng lại “quyền thu hồi nợ” từ một khoản nợ của bên bán nợ (chủ nợ) đối với công ty mua nợ. Mua bán nợ được hiểu là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc chuyển giao toàn bộ quyền đòi nợ của mình và các quyền khác liên quan đối với khoản nợ cho bên mua nợ và sau đó bên mua nợ cần phải trả tiền cho bên bán nợ.

Ông Mai Đăng Hưng cho biết thêm, với những yêu cầu và tính chất đặc thù trong hoạt động cũng như nhằm tạo điều kiện hợp lý cho khách hàng thì hiện nay Công ty Hưng Thịnh đang song song thực hiện hai hình thức giao dịch mua lại quyền thu hồi nợ, gồm mua lại trọn gói thanh toán môt lần toàn bộ giá trị khoản nợ hoặc trả theo tiến độ. Nhờ phương thức triển khai linh động và hiệu quả nên qua 3 năm hoạt động công ty đã tiếp nhận và xử lý 3 nghìn bộ hồ sơ trên cả nước.

Được biết, hoạt động mua bán nợ của Hưng Thịnh hiện nay được thực hiện theo một quy trình khép kín với đầy đủ các hạng mục dịch vụ, bao gồm: tư vấn dịch vụ, thẩm định hồ sơ và ký kết hợp đồng.

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng tham khảo:

www.muabannohungthinh.vnNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.