Nhiều vi phạm liên quan đến giao dịch cổ phiếu BVN – Cổ phiếu Công ty CP Bông Việt Nam, Công ty CP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak vừa bị phạt gần 60 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak.

Xử phạt Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak
Xử phạt Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak gần 60 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo quyết định xử phạt, công ty này bị phạt 4 triệu đồng vì đã có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể:

Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (tổ chức liên quan đến ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bông Việt Nam – Mã chứng khoán: BVN) đã bán 100 cổ phiếu BVN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak còn có hành vi: Giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, ngày 12/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của công ty này về việc đăng ký bán 1.821.000 cổ phiếu BVN từ ngày 09/03/2020 đến ngày 09/04/2020. Ngày 13/03/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc công ty được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, ngày 13/03/2020 Công ty đã thực hiện bán 1.290.000 cổ phiếu BVN.

Với hành vi vi phạm này, công ty bị phạt 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Nhật MinhNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.