Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 28.967 tỉ đồng, đạt dự toán, trong đó: Thu nội địa ước đạt 18.320 tỉ đồng, bằng 93,6% dự toán (riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 6.900 tỉ đồng, vượt 45% dự toán); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 10.647 tỉ đồng, vượt 13,3% dự toán. Với mức thu ngân sách này đã cho thấy sự phát triển kinh tế có nhiều đột phá và mang tính bền vững của Thanh Hóa trong những năm gần đây.

Tính chung trong 5 năm, từ 2015-2020, từ một tỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, đến nay, Thanh Hóa đã chủ động được trên 80% ngân sách. Kinh tế khởi sắc và có những bước phát triển vượt bậc đã góp phần đưa số thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa luôn vượt dự toán và có mức tăng đột phá, ấn tượng.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ.
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn góp phần đưa kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ.

Đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa phải kể đến vai trò của ngành công nghiệp. Giai đoạn từ 2015-2020, ngành công nghiệp Thanh Hoá đã tăng trưởng đột phá, giá trị sản xuất tăng bình quân 20,1% mỗi năm, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nhiều công trình, dự án công nghiệp lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực đã được đầu tư xây dựng, đi vào vận hành, khai thác tạo động lực cho phát triển kinh tế và đóng góp nguồn ngân sách cho tỉnh.

Hiện nay, khoảng 70% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa là đóng góp từ khu vực sản xuất, kinh doanh. Do vậy, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – khu vực được xác định sẽ tạo ra nguồn thu ngân sách bền vững – đã được tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn 2015 – 2020.

Đặc biệt, thu ngân sách nội địa đạt nhiều kết quả ấn tượng. Năm 2019, thu từ nội địa đạt 19.300 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay và gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kì. Tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn đạt 19,6%/năm.

Với mức thu ngân sách tăng đột phá và khá bền vững, Thanh Hóa đang phấn đấu tiến tới không chỉ tự chủ về tài chính mà còn đóng góp cho ngân sách Trung ương trong tương lai gần. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Thanh Hóa sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành một trung tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của đất nước.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.