Với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt 70 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền. Công ty này có địa chỉ trụ sở chính tại số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt vì đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Công bố thông tin không đúng hạn, Công ty An Dương Thảo Điền bị phạt 70 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/06/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, Công văn giải trình ngày 18/02/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2018 so với quý 4/2017.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn công bố thông tin không đúng hạn đối với Công văn giải trình ngày 07/08/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2/2019 so với quý 2/2018, Công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3/2019 so với quý 3/2018, Giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt 70 triệu đồng, theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhật MinhNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.