Cụ thể, tại báo cáo số 75/BC-UBND ngày 17/3/2021 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố, tính đến thời điểm ngày 31/01/2021, tổng số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách Nhà nước là 22.232,4 tỷ đồng/86 dự án.

Số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp là 1.687,4 tỷ đồng/24 dự án (trong đó nợ chờ xử lý là 705,8 tỷ đồng/dự án; nợ khó thu là 129,1 tỷ đồng/2 dự án; nợ có khả năng thu là 852,7 tỷ đồng/16 dự án).

Tính đến ngày 31/01/2021, tiền chậm nộp còn phải nộp là 2.389,5 tỷ đồng/44 dự án. Trong đó, tiền chậm nộp thuộc các nhóm như sau: Nợ chờ xử lý là 690.8 tỷ đồng/11 dự án; nợ khó thu là 315,7 tỷ đồng/4 dự án; nợ có khả năng thu là 1.308,5 tỷ đồng/29 dự án.

Hà Nội gọi tên loạt dự án bất động sản còn nợ hơn 4000 tỷ tiền sử dụng đất
Hà Nội gọi tên loạt dự án bất động sản còn nợ hơn 4000 tỷ tiền sử dụng đất.

Đáng nói là trong số các chủ đầu tư dự án còn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, có nhiều doanh nghiệp bất động sản tên tuổi như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân có tiền sử dụng đất còn phải thu và tiền chậm nộp là 182,9 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Thương mại Á Châu còn 509 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 còn 361 tỷ đồng. Công ty TNHH Hoà Bình còn 335 tỷ đồng.

Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin còn 228 tỷ đồng. Tổng công ty đường sắt Việt Nam 159 tỷ đồng. Công ty Cổ phần BIC Việt Nam còn 123 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Lilama còn 73,86 tỷ đồng trong đó nợ khó thu là 45,2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng còn 47 tỷ đồng. Công ty Cổ phần thương mại Xây dựng 379 còn 36 tỷ đồng.

Tổng Công ty Viglacera còn 30 tỷ đồng. Công ty cổ phần Bitexco còn 6,52 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo có tới 383 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật. Trong đó, 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3 ha kiến nghị thành phố thu hồi đất, 25 dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích là 57 ha.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.