Ngày lễ, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương

Cụ thể, Điều 115 Luật Lao động 2012 quy định, mỗi năm, người lao động có 6 dịp lễ, tết được nghỉ làm và hưởng nguyên lương: Tết Dương lịch; Tết Âm lịch; Ngày Chiến thắng (30.4); Ngày Quốc tế lao động (1.5); Ngày Quốc khánh (2.9); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch).

Vì vậy, trong những ngày lễ sắp tới (30.4 – 1.5), người lao động sẽ được nghỉ làm.

Nếu doanh nghiệp muốn người lao động làm việc trong những ngày này thì phải được sự đồng ý của họ và phải trả thêm cho họ ít nhất 300% lương (theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Luật Lao động hiện nay).

Người lao động có quyền lợi chính đáng trong việc hưởng nghỉ lễ. Ảnh: Hà Anh
Người lao động có quyền lợi chính đáng trong việc hưởng nghỉ lễ. Ảnh: Hà Anh

Ép đi làm ngày lễ, doanh nghiệp có thể bị phạt gì?

Nghỉ lễ là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Trường hợp doanh nghiệp ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của họ sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý thích đáng. Cụ thể như sau:

– Phạt tới 1 triệu đồng nếu vi phạm với 1 đến 10 người lao động.

– Phạt tới 3 triệu đồng nếu vi phạm với 11 đến 50 người lao động.

– Phạt tới 7 triệu đồng nếu vi phạm với 51 đến 100 người lao động.

– Phạt tới 10 triệu đồng nếu vi phạm với 101 đến 300 người lao động.

– Phạt tới 15 triệu đồng nếu vi phạm với 301 người lao động trở lên.

– Phạt tới 50 triệu đồng nếu buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày.

Thêm vào đó, với doanh nghiệp buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày trong những ngày lễ còn bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng. (theo Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Qua đây thấy rằng, so với kết quả sản xuất kinh doanh mà người lao động đem lại trong những ngày lễ ít ỏi trong một năm thì việc phải trả thêm lương, thậm chí là bị phạt thực sự không đáng để các doanh nghiệp đánh đổi.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.