Ông Trịnh Xuân Giáo – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Everpia vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Vì sao Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons bị phạt tới 155 triệu đồng? Xử phạt người liên quan của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HDB

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trịnh Xuân Giáo (địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo quyết định xử phạt, ông Giáo đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 8/12/2020, ông Trịnh Xuân Giáo, chủ tài khoản số 077C281948 mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã mua 31.890 cổ phiếu EVE của Công ty cổ phần Everpia làm tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 1.872.650 cổ phiếu EVE (4,92%) lên 1.904.540 cổ phiếu EVE (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Everpia.

Tuy nhiên, đến ngày 27/1/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của ông Trịnh Xuân Giáo.

Xử phạt cổ đông lớn của Công ty cổ phần Everpia
Xử phạt cổ đông lớn của Công ty cổ phần Everpia. Ảnh minh họa

Với hành vi vi phạm này, ông Giáo bị phạt 25 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ.

Nhật MinhNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.