Với hành vi không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, ông Chen Yu, cổ đông lớn của TTZ vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính.

Ngày 12/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Yu.

Theo quyết định xử phạt, ông Chen Yu là cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ).

Xử phạt cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Ảnh minh họa.

Ông Chen Yu bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng vì hành vi không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, ông Chen Yu (chủ tài khoản số 061FIA939 mở tại CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam) đã bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ.

Tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Chen Yu.

Mức phạt đối với ông Chen Yu căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2, Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nhật MinhNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.