Cụ thể, năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 2.026 người nộp thuế với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là 6.387 tỷ đồng, gồm 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu 5.748 tỷ đồng và 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu với hơn 638 tỷ đồng. Đây đều là các trường hợp mà Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện công khai nợ thuế năm trước song đến thời điểm hiện tại vẫn còn nợ thuế.

Đứng đầu trong danh sách bị Cục Thuế Hà Nội “bêu” tên là Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ lên đến trên 384,68 tỷ đồng. Xếp thứ hai trong danh sách này là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ còn nợ hơn 177,5 tỷ đồng. Kế đến là Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội còn nợ thuế 138,28 tỷ đồng,…

Ngoài ra, còn có thể kể tên nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ khí và Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng sông Đà,…

Cục thuế Hà Nội chỉ đích danh nhiều doanh nghiệp nợ thuế
Cục Thuế Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế, chậm nộp thuế, phí.

Theo Cục Thuế Hà Nội cho biết, trước khi công khai danh sách nợ thuế lần này, cơ quan thuế đã nhiều lần tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế…

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các Sở ban ngành của thành phố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế.

Qua rà soát, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Vì vậy, đối với các trường hợp mà cơ quan thuế có đủ thông tin, điều kiện thì được phép thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục thuế Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.

Ngoài ra, việc cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn với các đơn vị nợ thuế cũng được cơ quan thuế triển khai theo quy định.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.