“Các chủ đầu tư, Ban quản lí dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GTVT và trước pháp luật về tiến độ các giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Riêng đối với các Ban quản lí dự án của bộ, Bộ GTVT sẽ xem xét xử lí trách nhiệm người đứng đầu nếu để giải ngân vốn chậm”, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay.

Đại diện Vụ Kế hoạch – Đầu tư (Bộ GTVT) cho biết, thời gian tới, Vụ Kế hoạch – Đầu tư sẽ phối hợp với Cục Quản lí xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tiếp tục rà soát để tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT kịp thời điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lí trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn
Nhiều dự án vẫn vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Tính đến hết tháng 5/2021, Bộ GTVT đã giải ngân 13.516 tỉ đồng, đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ đang quyết liệt đốc thúc các chủ đầu tư, Ban quản lí dự án thực hiện nhiều giải pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong các tháng còn lại, riêng trong tháng 6/2021 sẽ phải giải ngân thêm khoảng 2.976 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư, năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch khoảng 43.401 tỉ đồng, gồm: 42.996 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2021 và khoảng 405 tỉ đồng kế hoạch kéo dài. Đến nay, Bộ đã giao kế hoạch chi tiết 40.933/42.996 tỉ đồng, đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, còn lại 2.062,91 tỉ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch.

Ông Nguyễn Danh Huy cũng cho biết, mặc dù kết quả giải ngân của Bộ đang cao hơn mức trung bình của cả nước nhưng lại chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kĩ thuật tại một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu phục vụ thi công tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua các địa phương như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai vẫn đang thiếu hụt.

Dự kiến, trong tháng 6/2021, các chủ đầu tư, Ban quản lí dự án thuộc Bộ GTVT sẽ phải giải ngân khoảng 2.976 tỉ đồng nhằm bảo đảm giải ngân lũy kế hết tháng 6/2021 đạt khoảng 16.492 tỉ đồng, đạt 38,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.