Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trong năm qua Như Xuân luôn thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với phát triển cây ăn quả giai đoạn 2016 – 2020, trong đó chú trọng và duy trì tốt phong trào cải tạo vườn tạp, gắn với chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, kinh tế vườn hiệu quả; Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2020, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò và một số con đặc sản khác như: Lợn cỏ, vịt bầu Thanh Quân, gà thả vườn; nghiên cứu du nhập một số giống bò phù hợp với điều kiện của huyện.

Nông thôn của huyện Như Xuân ngày càng khởi sắc
Nông thôn của huyện Như Xuân ngày càng khởi sắc

Huyện luôn coi trọng việc tập trung chỉ đạo sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường cơ giới hóa và chuyển giao khoa học – kĩ thuật vào sản xuất. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo trong khu vực nông thôn. Chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác… Từ giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến nay huyện Như Xuân đã hình thành được 6 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn tập trung với diện tích đạt trên 300 ha; trong đó, diện tích gieo trồng áp dụng quy trình VietGAP là trên 60 ha. Bên cạnh đó, nhờ sản xuất theo hướng an toàn nên huyện có trên 10% diện tích rau, quả được tiêu thụ thông qua chuỗi cung ứng an toàn. Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 105 tỉ đồng, chiếm 5% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, lợi nhuận bình quân khoảng trên 100 triệu đồng/ha/vụ.

Trong lĩnh vực trồng trọt thể hiện rõ nhất là phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ tưới nhỏ giọt, áp dụng các tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, nhất là tăng cường liên kết, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Tại các xã: Bình Lương, Hóa Quỳ, thị trấn Yên Cát và Bãi Trành người dân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao để mở rộng phát triển sản xuất rau an toàn (RAT). Đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện phát triển được hơn 10 ha RAT theo tiêu chuẩn VietGAP và hơn 13.000m2 sản xuất rau trong nhà lưới với những sản phẩm như: Cải, su hào, cà chua, dưa chuột… Ngoài ra, người dân địa phương cũng được chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ để phát triển diện tích RAT tập trung theo quy trình VietGAP; từ khâu làm đất, chọn giống, sử dụng phân bón,… đến kĩ thuật sơ chế, đóng gói, dán tem mác sản phẩm…

Với nhiều giải pháp đúng hướng trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, nên huyện Như Xuân đã có những chuyển dịch tích cực và hiệu quả, cây trồng, vật nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, giảm thuần nông, độc canh; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và dịch vụ xã hội phát triển, nhất là ở vùng cao, vùng nông thôn với hệ thống đường giao thông tới trung tâm xã và liên thôn bản, được đầu tư nâng cấp và kiên cố hóa. Cũng như Thanh Lâm, Thanh Quân, bốn xã còn lại ở vùng “6 Thanh” đã có sự thay đổi tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,03%, giảm 35,33% so với năm 2015, bình quân hằng năm giảm 7,07%. Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 275/QĐ-TTg công nhận Như Xuân ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, đây là kết quả quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Như Xuân trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.

Trong thời gian tới, huyện Như Xuân sẽ chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, gắn với quảng bá, duy trì và xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp với sản phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu đặc trưng để tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.