Đây là cơ hội tạo môi trường thông thương, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tiền Hải nói riêng và các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Thái Bình nói chung. Chính vì thế, để khai thác kịp thời, ngày 16/6/2020, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã ra Thông báo số 1014-TB/TU chấp thuận chủ trương quy hoạch quỹ đất tạo nguồn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ KCN Tiền Hải đi Cảng nội địa Trà Lý. Ngày 16/12/2020, UBND huyện Tiền Hải đã ban hành Quyết định số 7496/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nói trên. Tuy nhiên, quá trình triển khai, định tuyến giai đoạn 2 của tuyến đường kết nối với Cảng nội địa Trà Lý còn nhiều bất cập, chưa đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, cần được điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch tổng thể của Khu Kinh tế Thái Bình nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của cụm cảng Trà Lý và các tuyến đường kết nối trong khu vực.

Bản đồ hiện trạng tuyến đường từ KCN Tiền Hải đi cảng nội địa Trà Lý
Bản đồ hiện trạng tuyến đường từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi cảng nội địa Trà Lý

Trên cơ sở phản ánh của người dân khu vực thôn Trà Lý, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và tài liệu thu thập được cho thấy Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi Cảng nội địa Trà Lý do UBND huyện Tiền Hải làm chủ đầu tư theo Văn bản chấp thuận số 5041/UBND-UBND, ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Thái Bình. Quy mô tuyến đường dài 3,4km, với tổng vốn đầu tư khoảng 285 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đầu năm 2021, UBND huyện Tiền Hải đã triển khai thi công giai đoạn 1, đoạn từ Khu công nghiệp Tiền Hải đến đường ĐH.31 thuộc địa phận xã Tây Ninh, có chiều dài 1,63km, với tổng mức đầu tư 143,6 tỷ đồng. Hiện nay, UBND huyện Tiền Hải đã và đang triển khai thực hiện giai đoạn 2, đoạn nối tiếp từ đường ĐH.31 đến đường ĐT.464 tại Km 0+940m (lý trình đường ĐT.464) thuộc địa phận xã Đông Quý, có chiều dài 1,72km với tổng mức đầu tư là 141,3 tỷ đồng. Đây là đoạn đường mà các cơ quan báo chí tiếp nhận được nhiều ý kiến phản đối của nhân dân. Nguyên nhân là điểm tiếp nối cuối cùng của tuyến đường tại Km0+940 đường ĐT.464 là không phù hợp, vì không kết nối trực tiếp với cảng thủy nội địa theo định hướng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Mặt khác, tại điểm tiếp Km0+940 đường ĐT.464 là khu dân cư thôn Trà Lý, không đảm bảo an toàn khi vận hành khai thác, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường trầm trọng trên địa bàn. Trong khi đó, nếu điều chỉnh hướng tuyến lưu thông tới cảng thủy nội địa Bắc Sông Trà, chẳng những đảm bảo đúng mục đích của Dự án theo định hướng cuả tỉnh, mà còn tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn rất nhiều. Sau khi khảo sát thực tế tại địa phương, phóng viên nhận thấy những ý kiến phản ánh của dư luận xã hội là hoàn toàn có cơ sở.

Được biết, tại hữu ngạn sông Trà Lý thuộc địa bàn xã Đông Quý, huyện Tiền Hải chỉ được quy hoạch 2 cảng thủy nội địa: Cảng thủy nội địa của Công ty CP Long Hầu GPI đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép đầu tư tuyến đường kết nối từ cảng đến đường ĐT.464 và Quốc lộ 37B tại Văn bản số 1345/UBND-KTGT ngày 27/3/2020; Cảng thủy nội địa Bắc Sông Trà của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Thái Hà được Bộ Giao thông Vận tải định hướng là cảng xếp dỡ hàng rời và container, có vị trí và quỹ đất đảm bảo khả năng mở rộng lên đến hàng chục ha, có điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để trở thành điểm kết nối cuối cùng của tuyến đường từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi cảng thủy nội địa theo định hướng của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Thái Bình đang nghiên cứu bổ sung tuyến đường kết nối cụm cảng Trà Lý – Quốc lộ 37B – Đường ven biển vào Quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình để tăng cường kết nối các khu vực trong và ngoài Khu kinh tế. Từ thực tế nêu trên, dư luận xã hội đòi hỏi cần có sự kiểm tra, giám sát kịp thời của các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, có giải pháp sớm điều chỉnh hướng tuyến giai đoạn 2 của tuyến từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi Cảng nội địa Trà Lý (đường số 4 Khu công nghiệp Tiền Hải kéo dài). Giai đoạn 2 của tuyến đường này phải được quy hoạch kết hợp với tuyến đường kết nối cụm cảng Trà Lý – Quốc lộ 37B – Đường ven biển để tạo nên một quy hoạch tổng thể, phù hợp với mục tiêu khai thác của hệ thống cảng thủy nội địa và hệ thống giao thông đường bộ. Quy hoạch phải tạo được sự thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và quá trình khai thác vận hành, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.