Tại buổi họp báo có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiện là Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban tổ chức 248) thành lập theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó Hiệp hội đã soạn thảo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Sau khi dự thảo, Thường trực Ban 248 đã tổng hợp các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, để chỉnh lý hoàn chỉnh, sau đó trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; và ngày 23/3/2021 Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam đã được Thủ tưởng Chính phủ cho phép Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ban hành.

Họp báo Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Họp báo Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 1925/VPCP-KGVX, ngày 23/3/2021

Tại buổi họp báo, đại diện Hiệp hội cũng giới thiệu quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Đây là hình thức tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, có thành tích xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 1925/VPCP-KGVX, ngày 23/3/2021; Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn và tổ chức triển khai bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong đời sống xã hội.

Họp báo Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ và ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, tại Lễ phát động Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2016.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng: Thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản quốc gia. Quốc gia có nhiều thương hiệu nổi tiếng, uy tín thì thương hiệu quốc gia sẽ được nâng cao. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực xây dựng và hình thành văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp để nâng tầm thương hiệu Việt Nam xứng tầm quốc tế.

Họp báo Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam – Chủ tịch CLB VHDN TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Phát triển VHDN Việt Nam và CLB VHDN TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đến 63 tỉnh thành và ký kết tác với một số nước Châu Âu triển khai nhiều chương trình, nhiều kế hoạch hành động cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. Bước đầu đã có nhiều kết quả tốt, tạo giá trị và hiệu ứng lan tỏa “sức mạnh văn hóa doanh nghiệp” trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian qua, CLB VHDN TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các Hôi thảo chuyên đề “Doanh nhân với Văn hóa sống khỏe” và gần đây nhất là chương trình chia sẻ trực tuyến zoom về chủ đề phòng chống dịch bệnh covid 19 – “vaccine covid 19 và các vaccine thiết yếu cho sức khỏe”…đã được rất nhiều các doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm.

Họp báo Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch CLB VHDN TP.Hồ Chí Minh (đứng giữa mặc áo dài màu vàng) tại Lễ ra mắt CLB Văn hóa Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh (vào ngày 30/10/2020)

Theo kế hoạch dự kiến, nhằm kỷ niệm, chào mừng Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (ngày 10/11), Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động như: Diễn đàn “Tiếp biến văn hóa – Nền tảng hồi phục và phát triển bền vững kinh tế”, lễ tôn vinh và trao chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam, sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.