“Lỗ hổng” trong quản lý, sử dụng đất đai

Cụ thể, Kết luận thanh tra nêu rõ chất lượng của công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn thấp, trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai một số công trình, dự án phát sinh nằm ngoài quy hoạch dẫn đến một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất không còn phù hợp. Bên cạnh đó, một số dự án, công trình có trong quy hoạch nhưng không nhà đầu tư hoặc có nhà đầu tư nhưng thực hiện chậm do khó khăn về tài chính, giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vẫn còn tình trạng sử dụng đất sai quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Việc giao đất thực hiện một số khu dân cư, khu đô thị – thương mại – dịch vụ không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện, sửa sai.

Thêm vào đó, công tác thống kế, kiểm kê đất đai chưa tốt, còn một số chỉ tiêu, số liệu thống kê chưa phản ánh đúng, đầy đủ về tình hình sử dụng đất trên địa bàn,… Do đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ngành, UBND huyện và thành phố có liên quan.

Đối với khai thác tài nguyên, khoáng sản

UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2016 – 2018) phải chịu trách nhiệm khi chưa kịp thời điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cho phù hợp với kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 – 2020 theo văn bản ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản giai đoạn từ 2010 – 2020 không xác định diện tích, tọa độ và không lập phê duyệt bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh các giai đoạn (Quy hoạch khoáng sản ngành) là không thực hiện đúng quy định tại một số điều của Luật Khoáng sản 1996 (sửa đổi 2005) và Luật Khoáng sản 2010.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 không lập và phê duyệt Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh các giai đoạn (Quy hoạch khoáng sản ngành) là không đúng quy định tại một số điều của Luật Khoáng sản 2010.

Trong giai đoạn từ 2010 – 2018, tỉnh Thái Nguyên có 38 dự án do UBND tỉnh cấp giấy phép đã hết thời hạn nhưng còn 15/38 mỏ chưa làm thủ tục đóng cửa mỏ là chưa đúng quy định của pháp luật. Giai đoạn 2009 – 2013, UBND tỉnh chưa kịp thời ban hành quyết định tính hệ số quy định khối lượng từ quặng thành phẩm hoặc quặng tuyển ra quặng nguyên để tính phí BVMT là chưa thực hiện đúng Thông tư số 67 và 158 của Bộ Tài Chính. Vì thế, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Cục thuế tỉnh 2010 – 2018 chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Nhiều vi phạm trong quản lý đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vẫn còn sơ sài về nội dung, báo cáo thẩm định chưa phân tích và làm rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), chất lượng hồ sơ thiết kế cơ sở (TKCS) còn sơ sài, chưa phù hợp với yêu cầu của dự án, phê duyệt BCNCKT trong khi các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành.

Công tác lập, thẩm tra hồ sơ TKBVTC-DT của Tư vấn và chủ đầu tư còn sơ sài, hình thức, việc xác định khối lượng, và áp dụng đơn giá còn thiếu chính xác dẫn tới việc phải điều chỉnh lại dự toán.

Việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng còn hạn chế, mặt khác tỉ lệ tiết kiệm qua đấu thầu còn thấp (3,88%).

Ngoài ra, một số gói thầu Tư vấn khảo sát khi lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) chưa phù hợp với kế hoạch đấu thầu. Việc đánh giá và thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất trong việc lựa chọn nhà đầu tư (hình thức đối tác công tư – PPP) còn mang tính hình thức, không đủ thời gian để thẩm định các nội dung của báo cáo NCKT, dẫn tới việc phê duyệt báo cáo NCKT còn nhiều tồn tại, nhất là các dự án BT và các dự án khác, vốn vay của Nhà đầu tư chưa chính xác. Về việc này, Kết luận thanh tra chỉ ra trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư và các sở, ban ngành có liên quan.

Quy trách nhiệm của UBND tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghiêm một số nội dung như: tăng cường chỉ đạo, khắc phục triệt để các vi phạm còn tồn tại đã nêu trong kết luận thanh tra; công tác quản lý quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tỉ lệ % cơ cấu sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đối với các dự án đã nêu trong kết luận thanh tra.

Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản không chồng lấn vào các cơ cấu đất khác, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng, đảm bảo diện tích quy hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều chỉnh, đưa diện tích đất hoạt động khoáng sản vượt 1739,25 ha vào quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030.

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép khai thác khoáng sản và thực hiện thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ; thực hiện việc đóng cửa mỏ đối với dự án khai thác khoáng sản hết hạn.

Đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ không thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, UBND tỉnh Thái Nguyên rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để truy thu phần chênh lệch giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh để chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm tại Dự án Kosy Sông Công của Tập đoàn Kosy Kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm tại Dự án Kosy Sông Công của Tập đoàn Kosy

Kết luận Thanh tra chỉ rõ, dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, việc giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân …

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại Chung cư Intracom 1 Trung Văn của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại Chung cư Intracom 1 Trung Văn của “Shark Việt”

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận về hàng loạt nội dung khiếu nại, tố cáo về những sai phạm tại Chung cư …

Bộ Xây dựng chỉ đạo thanh tra, xử lý nghiêm các dự án Bộ Xây dựng chỉ đạo thanh tra, xử lý nghiêm các dự án “ma”

Tại thông cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2021, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa …Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.