Công ty cung cấp giải pháp 3D toàn diện - 3D Smart Solutions (gọi tắt là 3DS) chính thức giới thiệu Nền tảng tuỳ biến và báo giá tự động in 3D đầu tiên tại thị trường Việt Nam có tên gọi 3Dmanufacturer, áp dụng công nghệ tự động của nhà cung cấp hàng đầu AMFG - Autonomous Manufacturing.

Công ty cung cấp giải pháp 3D toàn diện – 3D Smart Solutions (gọi tắt là 3DS) chính thức giới thiệu Nền tảng tuỳ biến và báo giá tự động in 3D đầu tiên tại thị trường Việt Nam có tên gọi 3Dmanufacturer, áp dụng công nghệ tự động của nhà cung cấp hàng đầu AMFG – Autonomous Manufacturing.

Chia sẻ.