Cụ thể, tại văn bản số 29/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Hòa Bình đã quyết định phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đường tại xã Hòa Sơn.

Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Bình. Tổng diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là 10,44 ha. Vị trí chuyển đổi đất nằm tại tiểu khu 77, khoảnh 2, tổng số có 11 lô trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chức năng rừng được chuyển đổi để thực hiện Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đường là rừng sản xuất. Hiện trạng loại rừng hiện nay bao gồm rừng trồng và đất trống.

Hòa Bình chuyển 10.000 m2 đất rừng để xây khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe NCT
Hòa Bình chuyển hơn 10.000 m2 đất rừng để xây khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đường

HĐND tỉnh Hòa Bình giao UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tại hồ sơ trình; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đường là Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Bình, được thành lập vào tháng 8/2016. Công ty do ông Nguyễn Mạnh Cường làm người đại diện pháp luật, trụ sở chính nằm tại xóm Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Công ty Thảo Bình có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc, chi tiết là hoạt động chăm sóc sức khỏe người già. Ngoài ra, còn một số ngành nghề khác như đại lý du lịch, bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh,…

Thanh tra Chính phủ: Kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm trong việc khai thác cát tại tỉnh Hòa Bình Thanh tra Chính phủ: Kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm trong việc khai thác cát tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 4/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã ký ban hành thông báo kết luận thanh tra về công tác bảo …

Vi phạm tại Dự án khu đô thị mới Trung Minh, trách nhiệm gọi tên UBND tỉnh Hòa Bình Vi phạm tại Dự án khu đô thị mới Trung Minh, trách nhiệm gọi tên UBND tỉnh Hòa Bình

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Kết luận thanh tra UBND tỉnh Hòa Bình trong công tác quản …Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.