Còn nhiều dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai

Theo báo cáo kết quả tái giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất, triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội của HĐND TP. Hà Nội, tổng hợp các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai còn tồn tại vi phạm từ thời điểm trước giám sát năm 2018 và phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay cho thấy, TP Hà Nội còn 350 dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Cụ thể là nhóm 63 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt. Trong đó: 18 dự án cần thanh tra, kiểm tra để báo cáo UBND TP chấm dứt dự án theo quy định; 31 dự án chậm, tạm dừng cần điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cơ chế thực hiện do vướng mắc giữa các Luật; 08 dự án chậm nhưng đề xuất tiếp tục triển khai và đề nghị đẩy nhanh tiến độ; 06 dự án Thành phố đã có chỉ đạo giao các sở chuyên ngành kiểm tra, thanh tra, chờ thực hiện theo kết luận.

Nhóm 287 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật đến thời điểm tháng 5/2021. Trong đó có: 60 dự án chậm đưa đất vào sử dụng đề nghị gia hạn 24 tháng; 59 dự án chậm giải phóng mặt bằng; 20 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; 76 dự án có các vi phạm khác; 39 dự án dừng thanh tra (do các cơ quan khác thanh tra hoặc dự án chưa được phê duyệt, chưa được giao đất…); 17 dự án kiểm tra, hậu kiểm và xử lý theo quy định của pháp luật; 16 dự án phát sinh sau thời điểm giám sát của HĐND TP năm 2018 đến tháng 3/2021, hiện đang triển khai nhưng chậm tiến độ so với tiến độ được duyệt.

Trên cơ sở kiểm tra trực tiếp thực địa và kết quả làm việc tại các quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm và huyện Mê Linh, Thường trực HĐND TP đã rà soát hồ sơ 4 dự án để chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và kiến nghị UBND TP giải quyết, xử lý theo quy định.

Hà Nội chỉ đạo tái giám sát các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai
Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Dự án Bệnh viện Quốc tế 500 giường của Tập đoàn Nam Cường sẽ bị Nhà nước tiến hành thu hồi đất, nếu chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trên, bên cạnh các nguyên nhân khách quan do quy định pháp luật còn chồng chéo, dự án chậm triển khai do phải tạm dừng để rà soát điều chỉnh quy hoạch, gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng,… Thường trực HĐND TP cũng chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan như công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra còn thiếu quyết liệt; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư chưa kiên quyết, chưa kịp thời, chưa làm hết trách nhiệm trong xử lý vi phạm của các nhà đầu tư; nhiều chủ đầu tư dự án không chấp hành pháp luật đất đai, vẫn còn tình trạng cố ý sử dụng đất sai mục đích hoặc cố tình chây ỳ triển khai dự án chậm tiến độ,…

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm

Ngày 13/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký văn bản chỉ đạo tới các sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục Thuế thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 28/7/2021 kết quả tái giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố giao nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội, căn cứ các nội dung kiến nghị của HĐND TP, xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2023 việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố với các nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm cơ quan đầu mối phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án vốn ngoài ngân sách, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND TP tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018, Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018, chỉ đạo của UBND TP tại Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 05/9/2018; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền

UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND, UBND thành phố tại các văn bản liên quan để chủ động, tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm; tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc tại các dự án theo quy định của pháp luật để sớm đưa đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy hoạch, đúng quy định; đồng thời, kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Lạng Sơn: Xây dựng chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng bị phạt Lạng Sơn: Xây dựng chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng bị phạt

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo xử lý những vi phạm tại dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng. …

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi các dự án chậm tiến độ Thái Nguyên: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi các dự án chậm tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp để tham mưu cho Tỉnh ủy về …

Hà Nội chỉ đích danh loạt dự án bị “sa lầy” của Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chỉ đích danh loạt dự án bị “sa lầy” của Tập đoàn Nam Cường

Mới đây, tại Báo cáo gửi HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố đã công khai danh sách và tình hình quản lý các …Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.