Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) sáng 31/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao kết quả mà Bộ TNMT đã đạt được trong năm 2021. Năm qua Bộ TNMT đã triển khai nghiêm túc, bài bản Nghị Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đột phá về thể chế chính sách. Kịp thời thực hiện giải pháp, chính sách liên quan đất đai, khoảng sản, bảo vệ môi trường, công tác khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt.

Năm 2022 xử lý nghiêm dự án không để nguồn lực đất đai bị lãng phí
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Bộ TNMT)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022 Bộ TNMT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục có hiệu quả, nhất là một số tồn tại hạn chế liên quan tới quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nay số lượng dự án tồn đọng cần xử lý ở các địa phương rất lớn. Các dự án treo, dự án sử dụng đất sai mục đích còn nhiều, trong đó nhiều dự án chiếm vị trí đất lợi thế, đắc địa nhưng hiện nay chưa tháo gỡ được. Phó Thủ tướng đề nghị năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ, phân nhóm dự án, kịp thời có biện pháp xử lý chấn chỉnh.

“Dự án vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm minh đúng quy định, tránh tình trạng vụ việc kéo dài, khắc phục không được, khiến hàng ngàn ha đất ở các khu đô thị để chờ hàng chục năm, lãng phí rất lớn. Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ mà ngành tài nguyên và môi trường cần tham mưu xử lý để sớm đưa nguồn lực lớn này vào phục vụ phát triển”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng, một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 mà Bộ TNMT cần phải chú trọng đó là chuẩn bị xây dựng Đề án sửa đổi Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội trong năm 2022. Nội dung Luật Đất đai được sửa đổi liên quan đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giá đất và vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất,… hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc. Các quy định pháp luật mới về đất đai sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt này, tạo ra nguồn lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Năm 2022 xử lý nghiêm dự án không để nguồn lực đất đai bị lãng phí
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành tích xuất sắc trong triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (ảnh Bộ TNMT)

Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Trước mắt về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 của Chính phủ, Bộ TNMT cần hướng dẫn, giải thích cho các bộ, ngành, địa phương về tiêu chí, tiêu chuẩn, các quy định sử dụng đất bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện tối đa cho các địa phương.

Trong năm tiếp theo Bộ TNMT cũng cần đẩy mạnh công tác điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản, nhất là khoáng sản chiến lược, quan trọng trên biển và đất liền. Trong năm 2022 phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải khảo sát, đánh giá trữ lượng khoáng sản thông thường làm vật liệu xây dựng phục vụ cho xây dựng các tuyến cao tốc. Việc này rất cần thiết vì đến 2030 phải đầu tư xây dựng để đạt 5.000 km cao tốc trong khi đến nay mới hoàn thành 1.200 km cao tốc. Như vậy, để có được gần 4.000 km cao tốc nữa thì việc quy hoạch vật liệu xây dựng phục các dự án này có trách nhiệm của Bộ TNMT đóng trò trực tiếp quản lý tài nguyên khoáng sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TNMT cần tập trung triển khai sớm hoàn thành Quy hoạch không gian biển và vùng bờ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phát triển bền vững.

Về công tác bảo vệ môi trường Bộ TNMT cần phải thực hiện thật tốt việc kiểm soát xả thải và xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và phải có biện pháp để kiểm soát xả thải. Qua thực tế cho thấy nhiều nhà máy có công nghệ hoàn toàn kiểm soát được khí thải, chất thải, xả thải, nhưng nếu không có sự kiểm tra, giám sát, thì các nhà máy này rất dễ vi phạm nhằm tiết kiệm chi phí. Bộ TNMT phải có giải pháp phù hợp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để quan trắc, giám sát, kiểm soát hiệu quả xả thải ra môi trường.

Về công tác dự báo, cảnh báo, Bộ TNMT nên quan tâm hơn nữa, nâng cao chất lượng, đầu tư trang thiết bị, mạng lưới khí tượng thủy văn, đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế chính sách, thực hiện rà soát các quy định pháp luật để có những biện pháp kịp thời tạo điều kiện cho nguồn lực xã hội.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng cho Bộ TNMT về thành tích xuất sắc trong triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đồng thời tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.