Năm 2021: GDP Việt Nam tăng 2.58%
Năm 2021 GDP Việt Nam tăng 2.58%. Ảnh minh họa

Theo ước tính của Tổng cục thống kê, GDP năm 2021 của Việt Nam tăng 2.58%, trong đó, quý I tăng 4.72%, quý II tăng 6.73%, quý III giảm 6.02% và quý IV tăng 5.22%.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.9%, đóng góp 13.97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4.05%, đóng góp 63.8%; khu vực dịch vụ tăng 1.22%, đóng góp 22,23%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6.37%, đóng góp 1.61 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Về hoạt động thương mại và dịch vụ, Tổng cục Thống kê cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực này, tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế.

Trong khi ngành bán buôn, bán lẻ giảm 0.21%; ngành vận tải kho bãi giảm 5.02%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh nhất với 20.81% thì ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng tới 42.75%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9.42%; ngành thông tin và truyền thông tăng 5.97%.

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668.5 tỷ USD, tăng 22.6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26.5%. Cụ thể, tính chung năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336.25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 88.71 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 247.54 tỷ USD, chiếm 73.6%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332.25 tỷ USD, tăng 26.5% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114.07 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218.18 tỷ USD, tăng 29.1%.

Về sử dụng GDP năm 2021, tiêu dùng cuối cùng tăng 2.09% so với năm 2020, tích lũy tài sản tăng 3.96%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14.01%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16.16%.

WB hỗ trợ tín dụng hơn 221 triệu USD giúp Việt Nam phục hồi kinh tế sau dịch WB hỗ trợ tín dụng hơn 221 triệu USD giúp Việt Nam phục hồi kinh tế sau dịch

Ngày 27/12, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ký hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu USD để hỗ trợ …

Xu hướng kinh tế toàn cầu 2022: Tăng trưởng bất chấp lạm phát Xu hướng kinh tế toàn cầu 2022: Tăng trưởng bất chấp lạm phát

Gia tăng lạm phát toàn cầu khiến các nhà đầu tư lo lắng về tăng trưởng kinh tế trong tương lai, nhưng theo các nhà …Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.