Văn phòng Bộ GTVT vừa ra thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với các địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6/2022; rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật, kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống.

Giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai ETC trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác. Trường hợp đến 30/6 việc triển khai không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành.

Sẽ dừng thu phí nếu không lắp đặt xong thu phí không dừng trước tháng 6

Về việc thí điểm thu phí tự động không dừng trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong tháng 6 này.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội thảo, đối thoại trực tiếp với chủ phương tiện và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tuyến cao tốc đi qua; mở nhiều điểm dán thẻ tại tất các các điểm ra vào tuyến cao tốc, tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ ETC, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp với Tổng cục Đường bộ, các địa phương, các nhà đầu tư BOT hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông. Bên cạnh đó, rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời các hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua.

Đến nay, đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu ETC. Trong đó, Bộ GTVT quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Hiện Tổng cục Đường bộ đang đôn đốc nhà đầu tư BOT, các địa phương để lắp 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ GTVT quản lý và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý.

Theo Bộ GTVT, hiện còn 106 làn thu phí thuộc 24 trạm thu phí cần lắp đặt ETC (chưa kể 140 làn do VEC quản lý) để bảo đảm tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp. Trong đó: có 48 làn/13 trạm thuộc các trạm do Bộ quản lý hiện đang triển khai lắp đặt các làn ETC còn lại; còn 58 làn/11 trạm do địa phương như Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng quản lý do UBND các địa phương chịu trách nhiệm triển khai ETC.

Hà Nội: Xả trạm thu phí nếu xảy ra ùn tắc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Hà Nội: Xả trạm thu phí nếu xảy ra ùn tắc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký văn bản chỉ đạo có các giải pháp đảm bảo giao thông cho …

Thời gian thí điểm thu phí ETC cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được lùi đến khi nào? Thời gian thí điểm thu phí ETC cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được lùi đến khi nào?

Thay vì chính thức triển khai từ ngày 5/5, Tổng cục Đường bộ vừa cho biết, thời điểm áp dụng thu phí không dừng hoàn …

Lê Vũ AnhNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.