Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Yêu cầu chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ảnh minh hoạ
Yêu cầu chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có các văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có một số phản ánh ở một số nơi, có một số cán bộ Thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu,…).

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức; hàng quý có báo cáo đánh giá kết quả chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Theo quy định hiện hành, đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chuyển nhượng bất động sản, cá nhân phải nộp 2% tiền thuế trên giá chuyển nhượng, doanh nghiệp nộp 20% trên thu nhập.

Hai cách tính thuế đang được áp dụng là dựa vào giá ghi trên hợp đồng và dựa theo khung giá đất do Nhà nước quy định nếu hợp đồng không ghi rõ hoặc giá thấp hơn khung quy định.

Có thể nộp trực tuyến hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà Có thể nộp trực tuyến hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ …

Giám đốc cùng kế toán trưởng Giám đốc cùng kế toán trưởng “phù phép” hóa đơn để trốn thuế

Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn hợp thức nguồn hàng hoá đầu vào; đồng thời khi …

Linh LangNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.