Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương. Ảnh: UBCKNN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban CKNN đối với bà Vũ Thị Chân Phương. Ảnh: UBCKNN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban CKNN, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng và triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, đây là niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin cậy của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính và tập thể lãnh đạo, cán bộ công viên chức ngành Chứng khoán.

“Trên cương vị mới, với vai trò là người đứng đầu tôi xin trân trọng học tập và kế thừa truyền thống, thành quả đạt được, đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, tập trung dân chủ trong đơn vị; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; tiếp tục cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; từ đó góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đúng định hướng, ngày càng ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững” – bà Phương chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo ngành Chứng khoán cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện 10 chữ vàng: Đoàn kết – Chủ động – Đổi mới – Quyết liệt – Hiệu quả.

“Rất mong đồng chí Vũ Thị Chân Phương cùng Ban lãnh đạo Ủy ban CKNN và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán tiếp tục đoàn kết để tạo nên sức mạnh, phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, vượt qua khó khăn để xây dựng thị trường chứng khoán ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn” – Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, bà Vũ Thị Chân Phương sinh năm 1971, tại Nam Định; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Lý luận Chính trị: Cao cấp. Về quá trình công tác, bà Phương có 24 năm công tác trong ngành Chứng khoán. Bà được đào tạo chính quy về kinh tế và đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Ủy ban CKNN, cụ thể:

Tháng 9/1998: Tiếp nhận về công tác tại Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tháng 7/2001: Phó Trưởng phòng Thanh tra các Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán – Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tháng 4/2007: Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tháng 12/2010: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tháng 7/2016: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tháng 1/2023: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.