Từ sự đồng thuận, thống nhất từ cán bộ đến Nhân dân, nhiều mô hình phong trào phát triển mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, góp phần quan trọng hướng đến xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã. Đảng uỷ, chính quyền và người dân tự tin, vững bước đón chào năm mới 2023.

Để tiếp tục thực hiện các tiêu chí thôn NTM và thôn NTM kiểu mẫu, UBND xã Lĩnh Toại đã rà soát, đánh giá từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nghị quyết; UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng thôn NTM. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo các đơn vị thôn và các trường tiếp tục nâng cao các tiêu chí thôn NTM và các cơ quan đơn vị Mẫu. Trong năm đã chỉ đạo 3 thôn tổ chức đón bằng công nhận thôn đạt chuẩn NTM (Chế Thôn, Đại Sơn, Đại Thắng).

Trao giải cho các đội tham gia thi đấu thể dục thể thao.
Trao giải cho các đội tham gia thi đấu thể dục thể thao.

Theo lãnh đạo xã Lĩnh Toại, phương châm của xã là “gần dân, sát dân”, để xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả như, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, từ khi có mô hình “tuyến đường cây, đường hoa” ở tất cả các khu dân cư đã làm cho ý thức của Nhân dân ngày một nâng lên trong việc bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã Lĩnh Toại đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế, coi đây là mục tiêu quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Năm 2022 là năm gặp nhiều khó khăn: Thời tiết biến đổi thất thường; dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; đặc biệt là đại dịch Covid-19 ở người kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, thu nhập, đời sống sinh hoạt của Nhân dân trong xã. Song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính quyền, công tác phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, sự nỗ lực tích cực trong sản xuất của toàn thể Nhân dân trong xã; Đồng thời tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành cấp huyện.

Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển khá, quốc phòng, an ninh được ổn định và giữ vững. Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn xã trong năm đạt 182 tỉ đồng. Tổng số hộ nghèo sau rà soát năm 2022 của xã để thực hiện chế độ chính sách năm 2023 là 38 hộ, tỉ lệ 2,5 %. Tổng số hộ cận nghèo là 91 hộ, tỉ lệ 6,1 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm. Các loại hình dịch vụ tiếp tục phát triển tốt. Hiện toàn xã có 264 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ; dịch vụ vận tải bằng xe cơ giới, tàu thuyền và dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Xã tập trung đầu tư cho việc tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, quản lí chặt chẽ vật tư đầu vào tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lí chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Bước sang năm mới, xã Lĩnh Toại đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất năm 2023. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện tình hình sâu bệnh kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng trừ, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Tập trung chỉ đạo phát triển vùng dự án nuôi trồng thuỷ sản, các hộ nuôi cá lồng bè nâng cao hiệu quả kinh tế, đẩy mạnh phát triển trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, xây dựng các mô hình nhân ra diện rộng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong việc huy động đóng góp xây dựng công trình phúc lợi trong Nhân dân… kì vọng năm mới với nhiều niềm vui mới.Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.