Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai vẫn luôn là giao dịch khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có không ít trường hợp gặp rắc rối khi phát hiện diện tích đất trên thực tế có sự sai lệch về kích thước hoặc diện tích nhỏ hơn so với số liệu ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ). Vậy trong trường hợp này, sẽ có những phương án giải quyết như thế nào?

Thứ nhất, tiến hành đo đạc lại diện tích thực tế

Theo quy định tại khoản 5, điều 98 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc xử lý khi diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận như sau:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này”.

Dựa trên quy định nêu trên, nếu diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trong sổ đỏ thì diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

3 phương án giải quyết khi phát hiện diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với sổ đỏ
Trong nhiều trường hợp, diện tích đất thực tế có sự sai lệch so với diện tích ghi trong sổ đỏ.

Thứ hai, cấp đổi sổ đỏ để cập nhật lại diện tích

Căn cứ theo khoản 1, điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 24, điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, trong trường hợp đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất mà phát hiện diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trong Giấy chứng nhận thì người dân cần yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

Thứ ba, yêu cầu bên bán trả lại tiền nếu hợp đồng có quy định

Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng về quyền sử dụng đất như sau:

“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất”.

Như vậy, trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có điều khoản quy định bên chuyển nhượng cam kết về diện tích trong Giấy chứng nhận không nhỏ hơn với diện tích thực tế, hoặc nếu diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong Giấy chứng nhận thì bên chuyển nhượng phải trả lại tiền tương đương với giá của số diện tích bị thiếu, thì người nhận chuyển nhượng hoàn toàn có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng trả lại tiền (tương đương với diện tích đất bị thiếu).

Trường hợp nào đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không cần sổ đỏ? Trường hợp nào đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không cần sổ đỏ?

Theo quy định của pháp luật, một trong những điều kiện bắt buộc để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là phải …

Chủ đầu tư cố tình chây ì không cấp sổ đỏ, sổ hồng có thể bị xử lý hình sự Chủ đầu tư cố tình chây ì không cấp sổ đỏ, sổ hồng có thể bị xử lý hình sự

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp, nếu chủ đầu tư cố tình không thực hiện cấp Quyền sử dụng đất và sở …

Nhà đầu tư cần lưu ý những điều gì trước khi mua bán nhà đất Nhà đầu tư cần lưu ý những điều gì trước khi mua bán nhà đất

Nhằm tránh mua phải những căn nhà có sổ đỏ, sổ hồng giả, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hay đang thế chấp tại ngân …Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.