BẮC KINH, 24/04/2023 /PRNewswire/ — Hôm thứ Sáu, cuộc họp do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì đã nhấn mạnh vai trò chủ chốt của các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới cũng như tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ đối với khu vực tư nhân.

Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban được tổ chức tại Bắc Kinh đi sâu vào vấn đề cải cách tổng thể Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20. Ông Tập, Tổng Bí thư Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã có bài phát biểu tại cuộc họp.

Tăng cường hỗ trợ cho hoạt động đổi mới của doanh nghiệp

Cuộc họp kêu gọi củng cố vị trí chủ chốt của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới khoa học công nghệ. Đây được coi là động thái quan trọng để đi sâu vào cải cách cơ cấu khoa học và công nghệ cũng như đạt được khả năng tự lực và sức mạnh to lớn về khoa học và công nghệ.

Đồng thời, cuộc họp cũng nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp đổi mới, tập trung vào các chiến lược quốc gia và yêu cầu chính của phát triển công nghiệp.

Những điểm này càng củng cố cho các phương án được đề xuất trong báo cáo của ông Tập trước Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 19, kêu gọi phát triển một hệ thống định hướng thị trường để đổi mới công nghệ, trong đó doanh nghiệp là chủ thể chính và sức mạnh tổng hợp được tạo ra thông qua nỗ lực chung của toàn bộ doanh nghiệp, trường đại học cũng như các viện nghiên cứu.

Trong báo cáo trước Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 20, ông Tập một lần nữa nhấn mạnh vị trí hàng đầu của hoạt động đổi mới trong quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc.

Đi sâu vào cải cách doanh nghiệp nhà nước

Cuộc họp diễn ra vào hôm thứ Sáu cũng nhấn mạnh việc đi sâu vào cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm xây dựng hệ thống quản lý kinh tế nhà nước có sự phối hợp cấp cao, cũng như xác định rõ ràng, vận hành và giám sát hiệu quả các quyền và nghĩa vụ.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới sau khi Ủy ban Trung ương CPC hoàn thành một loạt các nhiệm vụ lớn kể từ Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 18 vào năm 2012, bao gồm cả việc hoàn thành dự án ba năm gần đây.

Văn kiện được đại hội thông qua đã xác lập sứ mệnh lịch sử, vị trí chức năng của kinh tế nhà nước trong thời kỳ mới, nhờ đó làm rõ mục tiêu sắp tới của quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Ghi nhận hỗ trợ kinh tế tư nhân là nguyên tắc nhất quán của Ủy ban Trung ương CPC, cuộc họp cam kết tối ưu hóa môi trường phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, dỡ bỏ các rào cản thể chế hạn chế quyền tham gia cạnh tranh bình đẳng của doanh nghiệp tư nhân trên thị trường cũng như hướng dẫn doanh nghiệp tư nhân tìm ra chỗ đứng thích hợp trong quá trình phát triển chất lượng cao thông qua hoạt động cải cách và phát triển, vận hành tuân thủ, chuyển đổi và nâng cấp của chính họ.

Cuộc họp cũng phê duyệt các tài liệu về củng cố vị trí quan trọng của doanh nghiệp trong đổi mới khoa học công nghệ, cũng như các quy tắc làm việc của ủy ban trung ương nhằm đi sâu vào cải cách tổng thể và các nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban vào năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển chất lượng cao. Trong Hai Kỳ họp, khi tới thăm các thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của đất nước, ông Tập đã khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân “hãy mạnh dạn và vươn lên thoát khỏi những rào cản”.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.html

SOURCE CGTNNguồn tin: PR Newswire

Chia sẻ.