Chuyển đổi số nhằm xây dựng nền kinh tế số, xã hội văn minh

0

Trong giai đoạn 2021-2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hơn 15 văn bản để kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số như: khai thác sử dụng dữ liệu dân cư; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và các chính sách về chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như: giáo dục, việc làm, thư viện, di sản văn hóa, nông nghiệp…

Đến nay, Trung tâm Dữ liệu của tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để nâng cao năng lực, có hạ tầng lưu trữ dữ liệu riêng để lưu trữ, phục vụ phát triển các nền tảng, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tỉnh Đắk Lắk: Chuyển đổi số nhằm xây dựng nền kinh tế số, xã hội văn minh
Ông Ra Lan Trương Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội thảo phát triển Kinh tế số, xã hội số tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia và đã tham gia kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu từ 8 cơ sở dữ liệu, 11 hệ thống thông tin có quy mô toàn quốc của 13 bộ, ngành, địa phương. Trung bình khoảng 15.000 giao dịch/ngày. Hiệu quả ban đầu mang lại rất lớn, góp phần tiết kiệm thời gian của xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Đặc biệt, trong hơn hai năm qua, tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển dữ liệu số và thực thi chính sách về dữ liệu, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là dữ liệu về đất đai, đến nay đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 7/15 huyện; cơ sở dữ liệu địa chính, dữ liệu không gian đất đai nền của 85 xã/7 huyện; dữ liệu không gian địa chính 1.115.899 thửa/7 huyện; dữ liệu thuộc tính địa chính 428.958 thửa/7 huyện, tạo liên kết dữ liệu không gian, thuộc tính, hồ sơ quét 428.958 thửa; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất 7/7 huyện đã xây dựng hoàn thành, tích hợp vào Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh bằng phần mềm VBDLIS…

Tỉnh Đắk Lắk: Chuyển đổi số nhằm xây dựng nền kinh tế số, xã hội văn minh
Toàn cảnh Hội thảo phát triển Kinh tế số, xã hội số tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều ứng dụng chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn như: Hệ thống webgis về cơ sở dữ liệu chăn nuôi; phần mềm cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; phần mềm quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã; hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của Cục Kiểm lâm; phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật quốc gia; cơ sở dữ liệu Quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu; ứng dụng trạm khí tượng thông minh iMetos về theo dõi số liệu thời tiết thường xuyên, liên tục ở một vùng sinh thái nhất định…

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần, 681 dịch vụ công trực tuyến toàn trình với khoảng 3.853 cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng. Từ ngày 1/1/2021 đến 27/7/2023, tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống đạt 2.587.362 hồ sơ, gồm 474.573 hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến, trong đó hồ sơ một phần là 196.085 hồ sơ, hồ sơ trực tuyến toàn trình là 278.488 hồ sơ…

Tỉnh Đắk Lắk: Chuyển đổi số nhằm xây dựng nền kinh tế số, xã hội văn minh
TP Buôn Ma Thuột từng bước xây dựng đô thị thông minh.

Hệ thống iGate được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp công khai 1.172 dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần và 681 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; có hơn 2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch công quốc gia; hơn 8.879 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Đặc biệt, đến tháng 9/2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 1.426 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như: y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như: Phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử…

Thông qua các hoạt động đó, kinh tế số bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đến ngày 15/6/2023, tỉnh Đắk Lắk có 1.678 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; có 42.923 giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 5 toàn quốc; số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 257.959 hộ, đạt 43%…

Tỉnh Đắk Lắk: Chuyển đổi số nhằm xây dựng nền kinh tế số, xã hội văn minh
TP Buôn Ma Thuột hướng tới phát triển công dân số, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, trong tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc.

Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi số ở Đắk Lắk vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như: Các nền tảng số quốc gia, ngành lĩnh vực do các bộ, ngành Trung ương triển khai chậm, không có kế hoạch cụ thể, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn tại địa phương, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Dữ liệu phát triển còn rời rạc, cát cứ, chia sẻ dữ liệu từ các nền tảng, hệ thống của các cơ quan Trung ương với địa phương vẫn còn khó khăn…

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng, chất lượng. Trình độ sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân còn hạn chế nên việc tiếp cận, cài đặt sử dụng các nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Đắk Lắk: Chuyển đổi số nhằm xây dựng nền kinh tế số, xã hội văn minh
Một góc đô thị mới thuộc TP Buôn Ma Thuột trong kỷ nguyên số

Ở một số địa phương hạ tầng kỹ thuật các cấp thiếu đồng bộ; xuống cấp; bảo trì bảo dưỡng không được thường xuyên; người dân còn thiếu trang thiết bị số, kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số…

Trong thời gian tới, hoạt động chuyển đổi số của Đắk Lắk vẫn tập trung vào ba trụ cột là chính quyền số-kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số còn thiếu và còn yếu nên tỉnh tiếp tục ký kết với tập đoàn viễn thông như VNPT, FPT, MISA,VIETTEL… hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, để kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong nền kinh tế của tỉnh cũng như nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.