Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng

0

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, địa chỉ tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam. Trong năm 2019, công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7.500.000.000 đồng đối với Công ty CP Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch HĐQT công ty) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông của công ty chấp thuận.

Trong năm 2018 và 2019, công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT các công ty gồm: Công ty CP Thủy điện Thác Xăng, Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện, Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT công ty chấp thuận.

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng
Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt thêm 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Lý do xử phạt là do Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã có hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, công ty công bố thông tin sai lệch đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019; đối với thông tin giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Như vậy, tổng mức phạt đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam cho các hành vi vi phạm nêu trên là 200 triệu đồng.

Nhật MinhNguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.