Đẩy mạnh chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0

Để đạt được các mục tiêu, thời gian tới, An Giang sẽ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS; hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về phát triển nguồn nhân lực, An Giang sẽ ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao để làm đầu mối dẫn dắt, tập hợp đồng bào DTTS trong tổ chức sản xuất, quản lí xã hội; phát triển nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, kết hợp với phát huy các tri thức bản địa và kinh nghiệm sống, sản xuất của NCT trong phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn xã hội.

Chợ vùng cao Bảy Núi.
Chợ vùng cao Bảy Núi.

Đáng chú ý, sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số vùng đồng bào DTTS; ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe NCT của đồng bào DTTS; tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế, dân số có chất lượng cho đồng bào; giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho NCT nghèo và đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ có cơ chế để phụ nữ người DTTS tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu và các dịch vụ tư vấn về hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân vùng đồng bào DTTS.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, An Giang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025; có 100% số hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

An Giang sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS, trong đó có NCT. Tỉ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 100%, học sinh Tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 100%, học sinh THCS đi học đúng độ tuổi đạt trên 90%, học sinh THPT đi học đúng độ tuổi đạt 90%; đồng bào DTTS từ 15 – 60 tuổi đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 90%.

Đặc biệt, đến năm 2025, trên 90% đồng bào DTTS tại An Giang tham gia bảo hiểm y tế; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và đặc thù vùng đồng bào DTTS.

Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS, hằng năm thu hút 3% lao động sang làm việc các ngành, nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; 40% lao động người DTTS biết làm các ngành nghề như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ.

Cuối năm 2030, có 40% lao động người DTTS ở An Giang biết làm các ngành nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ. Xóa tình trạng nhà ở đơn sơ, nhà thiếu kiên cố; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái và giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào DTTS.

Tầm nhìn đến năm 2045, An Giang cơ bản không còn hộ nghèo; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Các xã, ấp, khu phố vùng đồng bào DTTS có đủ kết cấu hạ tầng kĩ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của người dân, trong đó có NCT.

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7%/năm; năng suất lao động xã hội vùng đồng bào DTTS tăng bình quân 6,5%/năm; thu nhập bình quân người DTTS bằng 1/2 bình quân chung của cả tỉnh; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Cơ bản không còn các xã, ấp đặc biệt khó khăn; trên 90% số xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; Chỉ số phát triển con người là người DTTS thuộc vùng đồng bào DTTS (HDI) đạt trên 0,69.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.