WASHINGTON, Ngày 26 tháng 5, 2023 /PRNewswire/ — JI-Analytics đã tạo ra Phân tích giá trị gia tăng cao (HVA) với những thông tin khó nhận thấy và mạnh mẽ về hiệu quả tài chính của các chính phủ Nam Âu.

Phân tích giá trị gia tăng cao #577 (HVA #577) cung cấp những thông tin khó nhận thấy và mạnh mẽ về hoạt động tài chính của năm chính phủ lớn ở Nam Âu trong các giai đoạn 10 năm và 5 năm qua (2012-2022 và 2017-2022) bằng cách sử dụng khuôn khổ Tài sản của Công dân và 10 chỉ tiêu KPI của mình. Năm quốc gia lớn ở Nam Âu là: Pháp, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha (các quốc gia được xếp hạng ngang hàng).

Những bên đưa ra quyết định cấp cao nên quan tâm đến tình hình và hiệu quả tài chính của chính phủ, bởi lẽ những quyết định tài chính của chính phủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xảy ra khủng hoảng nợ, tiền tệ và tài chính, các yếu tố có tác động to lớn đến những nhóm người thiệt thòi nhất.

Nếu là người đưa ra quyết định cấp cao và quan tâm đến hiệu quả tài chính của chính phủ và vị trí của bất cứ quốc gia kể trên, bạn có thể đủ điều kiện nhận một bản sao miễn phí của Phân tích giá trị gia tăng cao #577 (HVA #577)

Những người đưa ra quyết định cấp cao đang tìm kiếm một bản sao miễn phí có thể liên hệ info@jianalytics.com.

Để xem lại bản tóm tắt một trang của HVA #577, hãy truy cập gian hàng JI-Analytics tại:

https://store.jianalytics.com/products/southern-europe

Giới thiệu về JI-Analytics

JI-Analytics là công ty chuyên phân tích thực tiễn xuất sắc nhất và đo lường các thang điểm chuẩn có giá trị gia tăng trên toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các phân tích thực tiễn xuất sắc nhất và đo lường các thang điểm chuẩn có giá trị gia tăng trên toàn cầu dựa trên Excel, dành cho những người đưa ra quyết định cấp cao hiện đang đối mặt với những thách thức quan trọng nhất tại giao điểm của Chính phủ, Tổ chức phi chính phủ và Doanh nghiệp.

JI-Analytics

từ The Charles & Agnes Kazarian Foundation

1629 K Street NW, Suite 300

Washington, DC 20006

ĐT/ +1 202 449 9600

Email/ info@jianalytics.com

 

 

SOURCE Charles & Agnes Kazarian FoundationNguồn tin: PR Newswire

Chia sẻ.