Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

0

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có 5 KCN đi vào hoạt động, cụ thể là: KCN Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hội và KCN Nhơn Hội A, KCN Nhơn Hội B. Các KCN này đều đã được Chủ đầu tư đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý nước thải, lưu thoát nước mưa của các doanh nghiệp thứ cấp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi – Tạp chí điện tử Ngày mới Online, ông Cao Thanh Thương, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết: “ Đến bây giờ100% KCN đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành ổn định, chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận, phù hợp với Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cơ quan có thẩm quyền cấp”

Tỉnh Bình Định: Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
Một góc nhìn từ xa Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo đó, cơ bản đã có 100% cơ sở đang hoạt động trong các KCN đã thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo theo quy định; có 4 KCN đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho hệ thống xử lý nước thải tập trung, riêng KCN Nhơn Hòa Chủ đầu tư đang đầu tư nâng cấp quy mô hệ thống xử lý nước thải và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo quy định.

Đối với việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thứ cấp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp thứ cấp bố trí công trình lưu chứa tạm thời bên trong mặt bằng Dự án và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng hồ sơ môi trường của Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, để đảm bảo môi trường vi khí hậu trên địa bàn KCN, Chủ Đầu tư Hạ tầng các KCN cũng đã chú trọng thực hiện trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích theo quy hoạch được duyệt; thực hiện quan trắc và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ gửi cơ quan chức năng để theo dõi, giám sát theo quy định.

Xây dựng mô hình kinh tế công nghiệp vững mạnh

Vì chú trọng phát triển kinh tế luôn gắn với bảo vệ môi trường mà đến nay tỉnh Bình Định đã có 379 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 98.1607 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 30.186 tỷ đồng; chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đăng ký). Trong đó có 36 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dự án FDI) với vốn đăng ký 738 triệu USD và 173 dự án đang đầu tư xây dựng

Tiếp tục thu hút dự án FDI có chất lượng về với tỉnh Bình Định, ông Cao Thanh Thương, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết thêm: “Về mặt nội tại, trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ tiến hành triển khai nhiều giải pháp góp phần cải thiện đáng kể môi trường đầu tư. Cụ thể, trong công tác quản lý điều hành, trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch chung, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đề nghị UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan trong các lĩnh vực Đầu tư, Quy hoạch – Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, đất đai, lao động… phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời tiếp tục đóng góp các ý kiến đến với các cấp có thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến một số lĩnh vực như: thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán các công trình xây dựng; xác nhận, thẩm định, phê duyệt hồ môi trường các dự án đầu tư trong KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số nhiệm vụ khác…”

Đối với dòng chuyển dịch vốn FDI quốc tế, trong giai đoạn vừa qua, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã và đang diễn ra và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây chính là cơ hội để Bình Định chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp làn sóng đầu tư FDI di chuyển đến Tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần xem xét, cân nhắc để lựa chọn thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Tỉnh Bình Định: Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
Khu du lịch Kỳ co

Việc thu hút thành công các dự án công nghiệp có quy mô lớn, có tính động lực sẽ góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế của địa phương nhưng vẫn bảo đảm các tiêu chí thân thiện với môi trường, tuân thủ chính sách phát triển bền vững; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.