Bình xét các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2023

0

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Sau thành công của năm 2021 và 2022, chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp đã áp dụng, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Thời gian nhận hồ sơ tham gia Chương trình đến hết ngày 30/9/2023.

Bình xét các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2023
Họp báo giới thiệu Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2023

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình để xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ không phải đóng bất cứ một khoản kinh phí nào và Ban tổ chức cũng không nhận tài trợ từ các doanh nghiệp nói trên.

Năm nay, diễn đàn dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 tại TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11). Diễn đàn bao gồm 3 hoạt động chính, nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong đó, hội thảo với chủ đề “Văn hóa kinh doanh – Dòng chảy phát triển và hội nhập” sẽ tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung chính như: Những giá trị “được và mất” trong văn hóa giao thương Việt Nam qua các thời kỳ phát triển lịch sử; nhận diện và gọi tên bản sắc của văn hóa kinh doanh Việt Nam (của doanh nghiệp và doanh nhân Việt); giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan”, định hướng nỗ lực hội nhập của văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và cuộc cách mạng công nghệ, chuyển đổi số, năng lực tận dụng công nghệ/chuyển đổi số cho sự phát triển văn hóa kinh doanh.

Hai nội dung còn lại bao gồm lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023 và tổ chức đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành uỷ, UBND. TP Hồ Chí Minh. Thành phần đoàn gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam các năm 2021, 2022 và 2023 cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” trong thời gian qua.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.