Theo danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH công bố tháng 3/2022 mới đây của BHXH TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Lilama 3 (Lilama 3) tiếp tục “đội sổ” với số tiền 40,296,366,459 tiền nợ BHXH của 76 lao động. Dữ liệu cũng cho thấy đã hơn 92 tháng qua Lilama chưa thanh toán số tiền này.

lilama 3 - no - bao - hiem
Trụ sở của Công ty Cổ phần Lilama 3 (ảnh internet)

Theo tìm hiểu Lilama 3 có trụ sở tại Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Công ty chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng, san ủi mặt bằng, thiết kế tàu thuyền, kinh doanh khí và bất động sản.

Theo báo cáo tài chính đã qua kiểm toán, kết thúc năm 2021, tổng tài sản của Lilama 3 đạt 167,483 tỷ đồng, năm 2019 là 191,796 tỷ đồng, so với năm 2020, năm 2021 tài sản đã sụt giảm hơn 24,313 tỷ đồng.

Hết năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh của Lilama 3 lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 11,322 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh về âm 15,422 tỷ đồng. Tại thời điểm kết thúc năm 2021, nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn hơn 417, 564 tỷ đồng, khoản lỗ lũy kế hơn 482, 234 vượt quá số vốn chủ sở hữu 409,076 tỷ đồng.

Từ các khoản lỗ, và tình hình mất cân bằn tài chính kiểm toán viên đã nghi ngờ sự hoạt động liên tục của công ty, kiểm toán cho rằng khả năng hoạt động liên tục của Lilama 3 tùy thuộc vào việc đầu tư tiếp tục của các cổ đông và giãn các khoản vay nợ. Các khoản vay của Lilama 3 chủ yếu là vay ngắn hạn tổng trị giá hơn 419,441 tỷ đồng. Đáng chú ý “liệt” danh sách nợ xấu khoản phải thu của khách hành thành nợ xấu trị giá 48,152 tỷ đồng, số tiền này 3 năm chưa thể thu hồi.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 31/3/2022 vừa qua, Lilama đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án xử lý tài chính các quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế. Theo đó Lilama sẽ phát hành 6,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Mục đích nhằm hoán đổi một phần khoản nợ (cấn trừ công nợ) của ông Doãn Thanh Tuấn đã nhận chuyển nhượng nợ phải thu của DACT tại LM3. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10,000 CP (1 CP sẽ hoán đổi 10,000 đồng nợ). Giá trị nợ thực hiện hoán đổi là 68,5 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2022.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.