Với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định, Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 60 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel. Địa chỉ công ty tại 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel bị phạt 60 triệu đồng
Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel bị phạt 60 triệu đồng. Ảnh minh họa

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, và BCTC bán niên hợp nhất năm 2019 soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;

Cùng với đó là giải trình nguyên nhân chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét trên Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 7, bổ nhiệm kế toán trưởng theo Quyết định số 193/QĐTC-VT ngày 01/06/2019, Tờ trình số 252-TTr/HĐQT-VT ngày 09/8/2019 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thành lập chi nhánh tại Hải Dương theo Quyết định số 286-QĐ/HĐQT-VT ngày 26/8/2019, phát hành cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 190-NQ/HĐQT-VT ngày 10/6/2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay đổi người nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Với hành vi vi phạm này, Công ty CP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel bị phạt 60 triệu đồng, theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhật MinhNguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.