Công ty TNHH MTV Xổ số TP Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế hơn 736 tỷ đồng, tăng 156,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm Công ty TNHH MTV Xổ số TP Hồ Chí Minh có doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 4.710 tỷ đồng, trong đó giá vốn bán hàng lên đến 3.821 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp 184,3 tỷ đồng, các phí quản lý doanh nghiệp 50 tỷ, chi phí bán hàng 623 triệu, cùng các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của Xổ số TP Hồ Chí Minh hơn 736 tỷ đồng, tăng 156,6 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2022 công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng
Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh. Ảnh TCDN

Trong 6 tháng năm 2022, tài sản ngắn hạn Công ty hơn 2.124 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 2022. Sự sụt giảm đáng kể này đến từ các khoản tiền gửi ngân hàng dài hạn, hơn 252 tỷ đồng tiền gửi dài hạn đã được rút ra, trong đó 100 tỷ đồng chuyển thành khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng. Nguồn tiền còn lại 841 tỷ đồng gửi ngân hàng này cũng mang lại lợi nhuận 22 tỷ đồng cho Công ty trong 6 tháng vừa qua.

Nợ ngắn hạn trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm chỉ còn 500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền nợ thuế 321 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng lên so với đầu năm 2022.

Tài sản dài hạn của Công ty sụt giảm nhanh, 6 tháng đầu năm còn 513 tỷ đồng (sụt giảm 1,1 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Nguyên nhân của sự sụt giảm này do tài sản cố định, bất động sản đầu tư có giá trị hao mòn nhanh.

Về hoạt động đầu tư, Công ty có khoản đầu tư 30 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp – đô thị Hóc Môn (HOCIN), mục đích để đầu tư xây dựng dự án Khu công nhiêp – dân cư xã Bà Điểm và Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn. Tuy nhiên tới nay dự án này chưa được triển khai, số tiền đầu tư tổn thất phải trích lập dự phòng theo Công ty là 2,296 tỷ đồng.

V.AnhNguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.