DUBAI, UAE – Media OutReach – Ngày 28 tháng 8 năm 2023 – Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo cấp cao Bit Best 2023, một sự kiện do Bit Best tổ chức, đã kết thúc vào ngày 24 tháng 8 tại Dubai. Với chủ đề “Web3 và Tài chính phi tập trung (DeFi)”, hội nghị đã đi sâu vào các chi tiết tốt hơn về đổi mới Web3.0, khuyến khích khám phá toàn diện về lý thuyết và thực hành. Sự kiện này đã ca ngợi sự lãnh đạo của Bit Best trong đổi mới tài chính toàn cầu và vai trò của nó như một ngọn đuốc dẫn đường trong lĩnh vực tài chính Web3.

Đầu đề

Hội nghị quy tụ gần một trăm người tiên phong của kỷ nguyên Web3, các chuyên gia, học giả và nhà lãnh đạo hàng đầu để thảo luận về các cơ hội trong làn sóng xu hướng Web3 mới.

Bernard Ridder, Giám đốc điều hành của Bit Best, cho biết tại hội nghị: “BTC bắt đầu với tiền điện tử, ETH mở rộng với các hợp đồng thông minh và Bit Best đã loại bỏ các giới hạn tài chính, đẩy blockchain phát huy hết tiềm năng vô hạn của nó”.

Uniswap dẫn đầu làn sóng DeFi đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, thời điểm “Uniswap” cho các công cụ phái sinh trên chuỗi đã không bao giờ xuất hiện. Nhưng bây giờ thời điểm chuyển đổi đã chính thức đến.

Ulviyya Ahmadova, COO của Bit Best, đã chia sẻ lý do Bit Best có thể đạt được thành công:

“Chủ quyền không thay đổi:

Dữ liệu của Bit Best dựa trên giao thức phi tập trung; không thực thể nào có thể chỉnh sửa nó mà không được phép.

Hoàn toàn phi tập trung:

Bit Best được phân cấp hoàn toàn và nắm bắt một loạt các chiến lược lượng tử dựa trên một loạt các bằng chứng được lập chỉ mục về tính thanh khoản.

Minh bạch:

Tính mở của blockchain đảm bảo rằng tất cả các nguồn dữ liệu và hoạt động tại Bit Best đều duy trì mức độ minh bạch cao.

Kiểm soát việc thực thi mã phi tập trung:

Bằng cách triển khai cơ chế đa chữ ký, Bit Best phải kiểm tra mọi thay đổi đối với hợp đồng thông minh.

Sự kết hợp hoàn hảo của bốn yếu tố này khiến Bit Best trở thành sản phẩm của kỷ nguyên blockchain mới. Bit Best nhằm mục đích xác định lại bản đồ thế giới DeFi, tuyên bố rằng đây là thời điểm “Uniswap” cho các công cụ phái sinh trên chuỗi.”

Nền kinh tế của ba mã thông báo Bit Best chính:

1.EDP

2.ESPDE

3. Quỹ chỉ số

Thẻ: #BitBest

Nhà phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo này.

Nguồn tin: Media Outreach

Share.

Comments are closed.