Hoạt động của Hội quán nhằm hướng các thành viên trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, đạt tiêu chí thu nhập trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí nâng cao; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và với các doanh nghiệp để chuyển giao khoa học – kĩ thuật, tạo đầu ra sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân, làm tiền đề cho Hội quán ngày càng phát triển và ổn định.

Chủ nhiệm Hội quán Huỳnh Xuân Tòng chia sẻ: Được học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tôi nhận thức sâu sắc về tấm gương của Bác Hồ, sáng ra nhiều điều bổ ích trong cuộc sống, nên quyết tâm ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia góp sức vào sự phát triển của địa phương, nhất là xây dựng thành công xã NTM, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ra mắt Minh Long Hội quán
Ra mắt Minh Long Hội quán

Tôi luôn suy nghĩ và tìm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội quán; tranh thủ sự lãnh đạo, định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền để được tiếp cận với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp; duy trì các buổi sinh hoạt nhằm tạo điều kiện cho các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, mạnh dạn trao đổi với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp để tiếp thu kiến thức ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, cách tiếp cận thị trường trong sản xuất và phối hợp triển khai mô hình nông nghiệp thông minh…; liên kết bao tiêu sản phẩm. Thực tiễn cho thấy, khi mới thành lập, Minh Long Hội quán có 38 thành viên. Sau 3 năm hoạt động (37 lần sinh hoạt), thấy rõ tính hiệu quả nên người dân tự nguyện tham gia, đến nay có 76 thành viên. Thành viên Hội quán đều đoàn kết, phấn khởi bởi được sẻ chia, nói cho nhau nghe và nghe nhau nói; cùng bàn chuyện sản xuất nông sản, trái cây sạch, chất lượng để nâng cao giá trị nông sản. Minh Long Hội quán được tuyên dương về thành tích Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Ban Chủ nhiệm Hội quán thường xuyên chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và các nhà khoa học, doanh nghiệp để nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn cấp trên, cùng với sự hỗ trợ của các nhà khoa học trong mỗi lần sinh hoạt, giúp thành viên tiếp cận những tiến bộ khoa học – kĩ thuật mới trên lĩnh vực cây trồng và thủy sản như cây xoài, lúa, chanh, sầu riêng, chăn nuôi ếch, cá,… Ban Chủ nhiệm còn là đầu mối gắn kết giữa doanh nghiệp và thành viên nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân an tâm sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, nâng cao thu nhập. Minh Long Hội quán đã liên kết tiêu thụ 2 loại xoài cát chu và xoài tượng da xanh với Công ty Cát Tường. Trong đó, có 25 ha với sản lượng là 39 tấn, giá bình quân cao hơn thị trường 5 triệu đồng/tấn, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, từ đó, đời sống của các thành viên được nâng lên rõ rệt.

Hội quán thật sự là không gian chung tập hợp người dân, là bước đà cho việc tự lực và hợp tác của người dân để cùng sẻ chia, thấu hiểu, có niềm tin, hợp tác với nhau trong cuộc sống hằng ngày; tạo uy tín, xây dựng niềm tin hợp tác trong sản xuất. Mục đích hiện tại và tương lai của Minh Long Hội quán chính là nền tảng đi tới kinh tế hợp tác, nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên và nông dân.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.