Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

0

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kì vào tuần lễ thứ ba của tháng 9 hằng năm) đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hợp tác và nỗ lực chung vì môi trường.Chiến dịch năm 2023, với chủ đề“Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn là dịp lan tỏa cộng đồng các hoạt động vì môi trường. Với chủ đề“Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, chiến dịch năm 2023 nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Thu gom, xử lí rác thải sinh hoạt hoạt.

Trong những năm qua, phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được các Bộ, ban, ngành,đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng tạo được sức lan toả và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lí rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh…

“Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn”, được chính quyền, Nhân dân nhiều địa phương hưởng ứng tích cực, có nhiều giải pháp trong thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật; ban hành quy chế quản lí, tùy theo điều kiện thực tế, lãnh đạo xã đã chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch“Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2023. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như:Dọn dẹp vệ sinh cảnh quan, thu gom, phân loại, xử lí các loại chất thải theo đúng quy định, tuyên truyền tới mọi tầng lớp người dân nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, siêu thị và người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng bao bì sản phẩm bằng nhựa và ni lông khó phân hủy, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Quan tâm giải quyết vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị, về các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức – trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni – lon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thể thân thiện với môi trường. Kết nối nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây, dựng,thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cơ quan.

Đẩy mạnh nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tăng cường trách nhiệm của các siêu thị,chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong hoạt động mua sắm, giao thức ăn, thực phẩm và đồ uống. Đồng thời, tạo điều kiện giảm thiểu và hạn chế việc sử dụng túi nhựa, bao bì nhựa, các sản phẩm nhựa khó phân hủy sau một lần sử dụng như ống hút nhựa, hộp xốp, li nhựa… Mục tiêu là khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm, hàng hóa được đóng gói và đựng trong các vật liệu thân thiện với môi trường, thúc đẩy việc thay thế những nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường.

Mỗi một hành động dù nhỏ của mỗi người nhưng có ý nghĩa sẽ mang lại đóng góp tích cực tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái cho sự phát triển bền vững.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.