Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường khi lên quận

0

Mới đây, kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và sắp xếp các phường thuộc quận Đông Anh.

Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục cùng một số cơ quan của thành phố làm việc với một số bộ, ngành để đề xuất thẩm định Đề án lên quận của huyện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cũng nêu một số vấn đề khó khăn mà huyện sẽ gặp phải khi thay đổi công tác quản lý Nhà nước từ mô hình chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị. Điển hình như: cơ sở hạ tầng đô thị trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ; quỹ đất nông nghiệp ngày một thu hẹp; đội ngũ cán bộ, công chức ban đầu sẽ lúng túng do sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ giữa hai mô hình quản lý; người dân phải tốn thời gian để thay đổi lại giấy tờ tùy thân, địa chỉ thường trú, tạm trú,…

Để giải quyết những vấn đề trên, Chủ tịch Nguyễn Xuân Linh cho biết trong thời gian tới, quận sẽ đổi mới công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị trong điều kiện xây dựng mô hình chính quyền đô thị; xây dựng và tổ chức thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.

Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức khi chuyển sang chính quyền đô thị; thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

Đối với các xã lên phường, Đông Anh đề xuất áp dụng mô hình chính quyền đô thị. Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức các phường cơ bản giữ nguyên; bố trí, sắp xếp lại một số chức danh trong phường cho phù hợp với chức năng đơn vị hành chính; lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về chức năng, quyền hạn của chính quyền đô thị.

Riêng các chủ tịch, phó chủ tịch UBND và công chức địa chính – xây dựng của các phường sẽ được bồi dưỡng thêm nội dung chuyên sâu về quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị, quản lý dân cư.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường khi lên quận
Huyện Đông Anh kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường khi lên quận.

Ngoài ra, có ý kiến cũng lo ngại tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, đầu tư sai quy định pháp luật, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường,…sau khi huyện Đông Anh lên quận. Về việc này, lãnh đạo huyện Đông Anh khẳng định sẽ sớm hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; tăng cường quản lý tài nguyên, phân bổ hợp lý quỹ đất theo chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời chính quyền các cấp cơ sở của huyện sẽ tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Linh cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn huyện đã được triển khai tích cực với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra các hành vi xây dựng không phép, sai phép mà không được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Chỉ thị số 17-CT/HU của Huyện ủy.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 495 công trình khởi công xây dựng mới, toàn bộ số công trình này đã được lập hồ sơ quản lý. Trong đó số công trình có phép, miễn phép là 396 công trình, 8 công trình xây dựng vi phạm không phép, sai phép được tổ chức xử lý với tổng số tiền xử phạt hành chính 258,5 triệu đồng.

Còn trong 6 tháng cuối năm 2023, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại kéo dài. Đồng thời thường xuyên kiểm tra không để xảy ra vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng (nếu có phải xử lý kịp thời ngay theo quy định).

Đối với những trường hợp mới phát sinh trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh yêu cầu UBND các xã, thị trấn nhanh chóng xử lý dứt điểm. Đối với những vi phạm đã ban hành quyết định cưỡng chế và xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế sẽ xử lý trong quý III/2023.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.