NABR hoan nghênh quyết định của IUCN về việc đánh giá lại tình trạng của khỉ đuôi dài

0

Phương pháp tiếp cận trên cơ sở khoa học sẽ xác định xem loài này có thực sự ‘có nguy cơ tuyệt chủng’ hay không 

WASHINGTON, ngày 25 tháng 6 năm 2024 /PRNewswire/ — Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (NABR) hoan nghênh quyết định của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) về việc đánh giá lại danh sách ‘Có nguy cơ tuyệt chủng’ đối với loài khỉ đuôi dài (macaca fascicularis).

Matthew R. Bailey, Chủ tịch NABR cho biết: “NABR rất vui mừng trước việc IUCN sẽ tiến hành đánh giá lại việc phân loại khỉ đuôi dài là ‘có nguy cơ tuyệt chủng’”. “Quyết định của IUCN nâng loài khỉ đuôi dài lên mức ‘Có nguy cơ tuyệt chủng’ vào năm 2022 là không chính đáng cũng như không dựa trên các thông tin khoa học. NABR mong muốn được hợp tác với IUCN để đảm bảo tính toàn vẹn về mặt khoa học trong các quy trình của tổ chức này.”

Năm 2023, NABR đã triệu tập một nhóm chuyên gia đánh giá kỹ thuật để xem xét cơ sở của việc phân loại nói trên của IUCN.1 Tháng 9 năm 2023, NABR đã gửi kiến nghị chính thức tới IUCN, sau đó gửi kiến nghị mở rộng vào tháng 2 năm 2024. Bản kiến nghị mở rộng yêu cầu IUCN tiến hành một đánh giá mới dựa trên cơ sở khoa học về tình trạng của loài khỉ nói trên.

Trong bản kiến nghị mở rộng, NABR đã chứng minh đánh giá năm 2022 của Hansen và cộng sự mà IUCN sử dụng làm cơ sở cho quyết định nâng tình trạng nguy cơ của loài khỉ đuôi dài không phản ánh đúng dữ liệu hiện có.2

Một bản kiến nghị riêng do Tiến sĩ Hank Jenkins đệ trình khẳng định các tác giả đánh giá trên cơ sở báo cáo của Hansen và cộng sự (2022) có xung đột lợi ích cần được IUCN điều tra thêm. Kiến nghị này vẫn đang chờ IUCN xử lý.

Mặc dù IUCN không có bất kỳ cơ quan lập pháp hoặc quản lý nào nhưng ‘Danh sách đỏ’ của tổ chức này có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách liên quan đến các loài động thực vật. Quyết định của IUCN về việc đánh giá lại phân loại ‘có nguy cơ tuyệt chủng’ đối với loài khỉ đuôi dài là rất quan trọng vì đây là loài được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu y sinh.

Sáu trong số 25 loại thuốc được kê đơn nhiều nhất đã được phát triển với sự trợ giúp của loài khỉ đuôi dài3. Nghiên cứu về khỉ đuôi dài cũng rất quan trọng đối với những tiến bộ trong y học tái tạo4, miễn dịch học5, ung thư6, phát triển vắc xin7, và dược lý học8.

Phán quyết mới nhất của IUCN được đăng tải trực tuyến tại https://bit.ly/IUCNRulingLTMs

Thông tin thêm về kiến nghị của NABR được đăng tải trực tuyến tại www.nabr.org

Giới thiệu về Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia
Được thành lập vào năm 1979, Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (NABR) là hiệp hội hoạt động với mục đích phi lợi nhuận theo cơ chế 501(c)(6) duy nhất chuyên thực hiện chính sách công có tầm ảnh hưởng lớn đối với việc sử dụng động vật một cách nhân đạo trong nghiên cứu y sinh, giáo dục và thử nghiệm. Thành viên của Hiệp hội bao gồm hơn 340 trường đại học, trường y và thú y, bệnh viện giảng dạy, công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, nhóm bệnh nhân, các hiệp hội học thuật và chuyên gia thực hiện nghiên cứu trên động vật một cách nhân đạo và có trách nhiệm để nâng cao sức khỏe cho con người và động vật trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại www.nabr.org.

1 Các thành viên của nhóm đánh giá kỹ thuật NABR bao gồm Tiến sĩ Ray Hilborn, Đại học Washington; Tiến sĩ David Smith, đã từng công tác tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ; và Tiến sĩ Robin Waples, Đại học Washington.

2 Xem Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? (Khỉ đuôi dài có nguy cơ tuyệt chủng không?) Tạp chí American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 Vai trò của Tổ chức Nghiên cứu Y sinh (FBR) về Khỉ đuôi dài trong nghiên cứu BẢN CUỐI 01-2024, đăng tải trực tuyến tại https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d. pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected% 20by%20thoái hóa%20bệnh. Y học tái tạo

5 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 Miễn dịch học

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and% 20bệnh nhân%20với%20con người%20ung thư . Nghiên cứu ung thư/liệu trình điều trị

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ Dược lý học hành vi

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ Phát triển vắc xin ngừa COVID 19

Thông tin liên hệ: Eva Maciejewski
emaciejewski@nabr.org
(202) 967-8305

Logo – https://economictimes.vn/wp-content/uploads/2024/06/NABR-hoan-nghenh-quyet-dinh-cua-IUCN-ve-viec-danh.jpg

 

SOURCE National Association for Biomedical Research

Nguồn tin: PR Newswire

Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.