Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An tháng 8/2022. Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo: Trong tháng 8/2022, ngành Nông nghiệp chủ yếu tập trung chăm sóc, thu hoạch một số loại cây trồng vụ Hè Thu và chăm sóc cây vụ mùa. Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt 83.974 ha, bằng 97,21% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích vụ Mùa đã gieo trồng đến ngày 10/8/2022 ước đạt 66.283 ha, bằng 97,18% so với cùng kỳ năm 2021.Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 ước tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, IIP ước tăng 8,21%, trong đó công nghiệp khai khoáng ước tăng 17,69%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2021.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 8.703,86 tỷ đồng, gấp 2,27 lần so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng, ước đạt 68.378,33 tỷ đồng, tăng 42,39% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8 ước đạt 1.160 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng ước đạt 7.165,8 tỷ đồng, tăng 110,7% so với cùng kỳ, trong đó: Dịch vụ ăn uống ước đạt 6.236 tỷ đồng, tăng 106,1% so với cùng kỳ năm 2021.Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 192 triệu USD, tăng 18,12%. Luỹ kế 8 tháng ước đạt 1.493,8 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 875 triệu USD, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, tháng 8/2022, lượng khách du lịch tới Nghệ An ước đạt 500.000 lượt. Trong đó khách lưu trú đạt 350.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.066 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 496 tỷ đồng. Luỹ kế 8 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 5,52 triệu lượt, tăng 211% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.797 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.520 tỷ đồng, tăng 332% so với cùng kỳ năm 2021. Dự ước đến 31/8/2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 188.296 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm, cao hơn mức cùng kỳ 2021 (6%). Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 261.166 tỷ đồng, tăng 7,64% so với đầu năm, cao hơn mức cùng kỳ năm 2021 (1,9%).

Cũng tại cuộc họp, theo báo cáo của ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở tài chính Nghệ An,thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước thực hiện 13.403 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 8 tháng ước thực hiện 19.172 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán. Tính đến ngày 22/8/2022, trên địa bàn Nghệ An đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 123,01 tỷ đồng. Điều chỉnh 03 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 01 dự án có tổng mức đầu tư tăng 40,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 163,51 tỷ đồng. Trong tháng có 110 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 88,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.963,4 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2022, có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai. Xây dựng chương làm việc với các đối tác của Hàn Quốc nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác song phương. Triển khai đồng bộ các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào…Tính đến ngày 20/8/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 27,65%, nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 33,95%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đạt 39,2%. Một số chủ đầu tư giải ngân khá (trên 70%) gồm: Trường THPT Nghi Lộc 3 (100%), Trường THPT Quỳ Hợp 3 (100%), Trường THPT Yên Thành 2 (98,33%), Trường THPT Cửa Lò (97,14%), Trường THPT Đô Lương 3 (93,33%), Chi cục Phát triển nông thôn (86,13%), Sở Giao thông Vận tải (73,71%), Trường THPT Mường Quạ (71,3%)… Các dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực triển khai công tác tiêm chủng vắc-xin. Ứớc tính trong tháng 8, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 2.500 người. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành 08 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2.475 lao động, số tiền 3.505,5 triệu đồng. Đã giải ngân hỗ trợ cho 1.692 lao động (đạt 68,4% số lao động đã được phê duyệt và đạt 61,9% số lao động dự kiến) với số tiền 2.372 triệu đồng.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá: Kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tháng 8 là tích cực, thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt khá cao, 18/21 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả. Nghệ An cũng đã cơ bản hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết 26 ở cấp tỉnh.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.