3 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Kế hoạch năm 2022. Chủ động trong việc xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo cho mọi người dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền năm 2022, an toàn, vui tươi, lành mạnh. Triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin. Với 6 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 148 nhiệm vụ cụ thể đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành trong Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 để thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở tài chính Nghệ An đề nghị huyện Quế Phong quan tâm các nhiệm vụ thu thường xuyên, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, an toàn.  (Ảnh Báo Nghệ An).
Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An phát biểu tại hội nghị đánh giá về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. (Ảnh Báo Nghệ An).

Với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó kinh tế quý I năm 2022 của Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP ước đạt 6,71%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,77%. Khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 10,22% (riêng công nghiệp ước tăng 12,28%). Khu vực dịch vụ ước tăng 4,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,92%. Sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ xuân năm 2022 ước tăng 2,46% so với cùng kỳ. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 3 ước tăng 10,89% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 10,26% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với nông, lâm, thủy sản và sản xuất công nghiệp, các ngành dịch vụ như: Thương mại, lưu trú, ăn uống, vận tải,… trên đà phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 20,54%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 544,8 triệu USD, tăng 28,1%. Lượng khách du lịch ước tăng 2,24% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Tính đến 21/3/2022, đã cấp mới cho 30 dự án, điều chỉnh 26 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm gần 14.914 tỷ đồng, có 449 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt trong bối cảnh đầu năm 2022, diễn biến dịch bệnh Covid 19 bùng phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu… tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân…Nhưng nhờ quan tâm các nhiệm vụ thu thường xuyên, không để hụt thu, chi ngân sách hiệu quả, an toàn… Qua đó,thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022 Nghệ An ước thực hiện 4.357 tỷ đồng, đạt 29,1% so với dự toán (trong đó thu nội địa ước 3.951 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 406 tỷ đồng).

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Nghệ An đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động triển khai “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” có tính lan tỏa cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nói chung, chế độ cho Người cao tuổi nói riêng luôn được quan tâm thiết thực. Hiện tại chế độ trợ cấp cho Người cao tuổi ở Nghệ An có mức tối thiểu là 360.000 đồng/ người/ tháng. Hỗ trợ người dân, đối tượng Người cao tuổi gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối giải quyết việc làm (trong quý I giải quyết việc làm mới cho 17.763 người, tăng 61,9% so với cùng kỳ). Hoàn thành công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong quý I, bước sang quý II năm 2022, các cấp, các ngành, các địa phương ở Nghệ An tiếp tục bám sát tình hình thực tế để chủ động có biện pháp phòng chống dịch, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid 19. Thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.