Tiếp nối thành công của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ nhất, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248) dự kiến tổ chức diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai vào trung tuần tháng 11/2022 tại Hà Nội, nhằm hướng tới Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 10/11.

Đây là dịp để các lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam đồng thời lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban tổ chức Diễn đàn gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức 248, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Theo PGS-TS Nguyễn Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết, mục đích của diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Sắp diễn ra diễn đàn quốc gia
Ban tổ chức chia sẻ thông tin về diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai.

Diễn đàn sẽ gồm 3 hoạt động chính: Thứ nhất là hội thảo với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Trong đó tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính như: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19; Giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19 và các xung đột địa – chính trị, địa – kinh tế trên thế giới hiện nay.

Thứ hai là Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn.

PGS.TS. Dương Thị Liễu, Viện trưởng Viện Văn hóa kinh doanh, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ, các doanh nghiệp năm nay tham gia xét duyệt cần phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của “Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam sửa đổi”. Các nội dung sửa đổi và bổ sung thêm dựa trên cơ sở sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và báo chí sau khi tổ chức xong diễn đàn lần thứ nhất năm 2021. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/09/2022. Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và họp hội đồng quốc gia thảo luận, chấm điểm, phê duyệt rồi ra quyết định tôn vinh đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ diễn đàn cũng sẽ tổ chức Đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thành phần đoàn gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021 và năm 2022 cùng một số các doanh nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trong thời gian qua.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng: Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng: “Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ biện chứng”

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Diễn đàn quốc gia thường niên Văn …

Sắp diễn ra diễn đàn quốc gia thường niên Sắp diễn ra diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2021

Ngày 5/12 sắp tới, diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2021, với chủ đề “Tiếp biến văn hóa – …

Văn hóa doanh nghiệp – điểm tựa nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Văn hóa doanh nghiệp – điểm tựa nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại 4.0

Từ lâu, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một trong những giá trị nội lực tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững …Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.